Uciążliwe emisje hałasu i spalin

Samorząd terytorialny

Czy gmina może podjąć jakieś działania w związku ze skargami sąsiadw osoby, ktra uruchamiając codziennie samochody ciężarowe powoduje uciążliwe emisje hałasu i spalin?

25.05.2009

Umowy partycypacyjne

Samorząd terytorialny

Jakie przepisy regulują zawieranie umw partycypacyjnych pomiędzy przedstawicielami samorządu lokalnego a inwestorami, dla wsplnej realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i...

21.05.2009