Polecenie wyjazdu służbowego od wojewody

Samorząd terytorialny

Kierownik jednostki budżetowej administracji rządowej podlegającej wojewodzie planuje skontrolować pracę oddelegowanych pracownikw. Czy kierownik jednostki jest zobowiązany uzyskać polecenie wyjazdu...

02.06.2009

Zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych

Samorząd terytorialny

Czy firma ubiegająca się o zezwolenie na wywz odpadw komunalnych od właścicieli nieruchomości musi dołączyć do wniosku pozwolenie starosty na transport odpadw komunalnych?

28.05.2009