Obligatoryjny charakter opłat adiacenckich

Samorząd terytorialny

Na działce stanowiącej własność inwestora gmina projektuje odcinek kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej na tym terenie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. Czy inwestor może tak sformułować umowę...

12.05.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski