Finansowanie przedszkola dla dzieci z sąsiedniej gminy

Samorząd terytorialny

Do przedszkola prowadzonego przez moją gminę uczęszcza z terenu sąsiedniej gminy 15 dzieci. Moja gmina nie ma podpisanego porozumienia z sąsiednią gminą, na zwrot wydatków poniesionych na prowadzenie...

26.10.2011

Sprzedaż nieruchomości z orzeczoną rozbiórką

Samorząd terytorialny

Czy przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego organ powinien wysłać ponowne upomnienie skierowane do nowych właścicieli, czy powinien od razu wystawić tytuł wykonawczy na obecnych właścicieli?

24.10.2011