Zajęcia rewalidacyjne – tryb przyjęcia dziecka

Samorząd terytorialny

Rodzice ucznia klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej zwrócili się z prośbą do organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o umożliwienie ich dziecku korzystania ze sprzętu do...

12.10.2011