Sprzedaż nieruchomości z orzeczoną rozbiórką

Samorząd terytorialny

Czy przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego organ powinien wysłać ponowne upomnienie skierowane do nowych właścicieli, czy powinien od razu wystawić tytuł wykonawczy na obecnych właścicieli?

24.10.2011