Finansowanie przedszkola dla dzieci z sąsiedniej gminy

Samorząd terytorialny

Do przedszkola prowadzonego przez moją gminę uczęszcza z terenu sąsiedniej gminy 15 dzieci. Moja gmina nie ma podpisanego porozumienia z sąsiednią gminą, na zwrot wydatków poniesionych na prowadzenie...

26.10.2011