Kto jest zobowiązany do odbudowy zerwanego przepustu na rowie w obrębie drogi będącej własnością gminy? Przepust służy również odprowadzaniu wody ze stawu będącego własnością osoby fizycznej wykonanego na przedmiotowym rowie. Rów jest własnością gminy.
Z przepustami sprawa jest skomplikowana tym bardziej, że z pytania nie wynika, co było powodem uszkodzenia przepustu. Najczęściej nad istniejącym rowem wykonywana jest droga i wymaga to przebudowania rowu (wykonania przepustu) i wówczas jest on urządzeniem budowlanym związanym z drogą. Skoro droga stanowi własność gminy, to gmina jest zobowiązana do jego utrzymywania i bezpiecznego użytkowania (co może się wiązać z potrzebą odbudowy), stosownie do art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).