Powtórzenie klasy w innym gimnazjum

Samorząd terytorialny

Uczeń - absolwent szkoły podstawowej w roku 2010 - zamieszkały w naszym obwodzie poszedł w roku szkolnym 2010/2011 do I klasy innego gimnazjum. Nie ukończył tam I klasy i chce teraz wrócić do nas,...

07.11.2011

Zakaz budowy stawu w miejscu gdzie nie ma wody?

Samorząd terytorialny

Czy można odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu, gdy z operatu wodnoprawnego i map w nim umieszczonych wynika, że w miejscu, w którym jest planowany, nie będzie wody?

04.11.2011

Finansowanie pobytu w przedszkolu dzieci spoza gminy

Samorząd terytorialny

Do przedszkola prowadzonego przez moją gminę uczęszcza z terenu sąsiedniej gminy 15 dzieci. Moja gmina nie ma podpisanego porozumienia z sąsiednią gminą, na zwrot wydatków poniesionych na prowadzenie...

04.11.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski