Zakaz budowy stawu w miejscu gdzie nie ma wody?

Samorząd terytorialny

Czy można odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu, gdy z operatu wodnoprawnego i map w nim umieszczonych wynika, że w miejscu, w którym jest planowany, nie będzie wody?

04.11.2011

Finansowanie pobytu w przedszkolu dzieci spoza gminy

Samorząd terytorialny

Do przedszkola prowadzonego przez moją gminę uczęszcza z terenu sąsiedniej gminy 15 dzieci. Moja gmina nie ma podpisanego porozumienia z sąsiednią gminą, na zwrot wydatków poniesionych na prowadzenie...

04.11.2011