Powtórzenie klasy w innym gimnazjum

Samorząd terytorialny

Uczeń - absolwent szkoły podstawowej w roku 2010 - zamieszkały w naszym obwodzie poszedł w roku szkolnym 2010/2011 do I klasy innego gimnazjum. Nie ukończył tam I klasy i chce teraz wrócić do nas,...

07.11.2011