Zajęcia rewalidacyjne – tryb przyjęcia dziecka

Samorząd terytorialny

Rodzice ucznia klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej zwrócili się z prośbą do organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o umożliwienie ich dziecku korzystania ze sprzętu do...

12.10.2011

Szkolne schronisko młodzieżowe - zmiana statutu

Samorząd terytorialny

W jakim trybie i który organ dokonuje zmiany statutu szkolnego schroniska młodzieżowego, w którym nie utworzono rady pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4...

10.10.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski