Marcin Wojewódka

Artykuły autora

Nie każdy PPE zwolni z obowiązku tworzenia PPK

Ogłoszony w dniu 15 lutego 2018 roku projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada, że przepisów tej ustawy nie stosuje się w odniesieniu do podmiotu zatrudniającego (pracodawcy),...

21.02.2018
  1  2  3  4  5