Agnieszka Rosa

Artykuły autora

SN: krytyczna ocena pracy to nie mobbing

Nie jest mobbingiem krytyczna ocena pracy przez przełożonego, jeżeli nie ma na celu poniżenia pracownika, a jedynie zapewnienie realizacji planu czy prawidłowej organizacji pracy. Pojęcie mobbingu...

04.01.2017
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    139