Karol Kolankiewicz

Artykuły autora

Nie ma terminu na udostępnienie dokumentacji medycznej

Pacjent Zawody medyczne

Wydanie dokumentacji medycznej powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe w normalnym toku czynności w danej placówce, możliwie jak najszybciej. Więcej czasu potrzeba na odszukanie i wydanie dokumentacji papierowej sprzed kilku lat, która jest przechowywana w archiwum, a mniej czasu zajmie sporządzenie wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, czy z wizyty z bieżącego roku.

10.04.2023

Pacjent musi wyrazić jasną zgodę na udzielanie informacji o jego zdrowiu

Pacjent Zawody medyczne RODO

Lekarz nie powinien się domyślać zgody pacjenta na przekazanie informacji o stanie zdrowia innym osobom – konieczne jest złożenie przez pacjenta jasnego oświadczenia w tym zakresie. Sama obecność innej osoby podczas rozmowy z pacjentem, nie oznacza automatycznie, że pacjent chce, aby w obecności tej osoby „opowiadać” o jego stanie zdrowia.

25.02.2023

Poświadczenie nieprawdy przez lekarza jest karalne

Prawo karne Zawody medyczne

Poświadczenie nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich lub w innych dokumentach medycznych, nawet pod presją pacjenta, stanowi naruszenie prawa karnego i Kodeksu Etyki Lekarskiej. Skutkiem takiego czynu może być ponoszenie odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej za przewinienie zawodowe przed Okręgowym Sądem Lekarskim - pisze adwokat Karol Kolankiewicz.

25.01.2023

Biegły sądowy może ponieść karę przed sądem lekarskim

Prawo karne Zawody medyczne

Naruszenie zasad wydawania opinii i orzeczeń lekarskich może stanowić przewinienie zawodowe w rozumieniu ustawy o izbach lekarskich, a więc może i powinno podlegać badaniu przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej tak jak każda inna informacja wskazująca na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego - pisze adwokat Karol Kolankiewicz.

17.11.2022

Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta dla bezpieczeństwa lecznicy...

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Dokumentowanie faktu i treści oświadczenia woli złożonego przez pacjenta w konkretnej sprawie czynione jest dla celów dowodowych, gdyż stanowi istotny element dowodowy w przypadku ewentualnych postępowań kontrolnych, sądowych, odszkodowawczych itp. Niezwykle ważna jest treść oświadczenia woli pacjenta, czyli to, co pacjent chce wyrazić - piszą Karol Kolankiewicz i Anna Karkut.

15.08.2022
1  2