W 2022 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie ustawowego minimum

Domowe finanse Emerytury i renty

W 2022 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent zostanie zwiększony na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. – zdecydował rząd, wydając 7 lipca 2021 roku rozporządzenie w tej sprawie. Informacja o tym pojawiła się na stronie Rządowego Centrum Legislacji w piątek, 9 lipca.

09.07.2021

Goprowcy i toprowcy będą mieli dodatkowe świadczenia emerytalne

Emerytury i renty Administracja publiczna

Ratownicy górscy TOPR i GOPR będą otrzymywać świadczenia ratownicze, tak jak strażacy ochotnicy. Początkowo będzie to 200 zł dodatku do emerytury. Kwota na ma być waloryzowana co trzy lata, lub zmieniać się wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

07.07.2021

Zmiana przepisów nie rozwiązała wszystkich problemów emerytek z rocznika 1953

Domowe finanse Emerytury i renty

Kobiety urodzone w 1953 roku nadal są nierówno traktowane w systemie emerytalnym. Wysokość ich emerytur jest różna, bo ZUS przy ustalaniu ich świadczeń zastosował dwa różne okresy dożycia. Rząd nie zamierza jednak zmieniać prawa. Tymczasem eksperci twierdzą, że zmiana jest konieczna, bo przepisy z 2020 roku nie wykonały wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

07.07.2021

RPO pisze do Senatu: Wyrównać czerwcowe emerytury z lat poprzednich

Domowe finanse Emerytury i renty

Świadczenia osób przechodzących na emeryturę w czerwcu są niższe niż tych, którzy wnieśli o to w pozostałych miesiącach roku. Do Senatu trafiła sejmowa nowelizacja przepisów, która ma naprawić tę sytuację. Zmiana powinna jednak dotyczyć również tych emerytów, którym w przeszłości ustalono emeryturę w czerwcu – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

05.07.2021

W razie śmierci uczestnika PPK oszczędności trafią do jego bliskich

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

Środki zgromadzone na rachunku w PPK podlegają dziedziczeniu. Uczestnik może wskazać też instytucji finansowej jedną lub więcej osób, które - w przypadku jego śmierci - otrzymają zgromadzone przez niego oszczędności. Uprawniona może być każda wskazana przez niego osoba fizyczna - zarówno członek jego rodziny, jak i osoba z nim niespokrewniona, np. przyjaciółka czy sąsiad.

03.07.2021

Rząd poprawia "emerytury czerwcowe", ale nie dla wszystkich

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Sejm, zgodnie z wolą rządu, zdecydował, że przy ustalaniu emerytur w czerwcu waloryzacja składek ma być dokonywana w taki sam sposób, jak w maju czy w lipcu, jeśli będzie korzystniejsza dla ubezpieczonego. Ale tylko dla tych, którzy przejdą na emeryturę po 31 maja 2021 r. Nowe zasady przeliczenia, choć będą działały wstecz, to nie obejmą osób, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019.

02.07.2021

Raport: Długa lista zaniedbań osłabia polski system emerytalny

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy

Obniżenie wieku emerytalnego, brak zachęt do dalszej pracy zamiast emerytury i porażka wdrożenia PPK - to tylko niektóre działania, które negatywnie wpłynęły na system emerytalny w Polsce – twierdzą eksperci Instytutu Emerytalnego. Ich zdaniem konieczna jest poważna debata publiczna o tym, jak uniknąć katastrofy tego systemu i niskich świadczeń w przyszłości.

01.07.2021

ZUS: W I kwartale 2021 r. wydatki FUS były o 5,9 mld zł wyższe niż przed rokiem

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w I kwartale 2021 roku była stabilna - twierdzi ZUS, ale wydatki wyniosły 69,4 mld zł. Najwięcej, bo 68,3 mld zł FUS wydał na świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty wyniosły 60,2 mld zł i były o 8,2 proc. wyższe niż przed rokiem. To efekt rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji.

24.06.2021

Senat za bonem turystycznym dla emerytów i rencistów

Pomoc społeczna Emerytury i renty Koronawirus

Senat podjął w piątek uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o bonie turystycznym, która przewiduje uruchomienie od 1 września tego świadczenia dla emerytów i rencistów. Za głosowało 54 senatorów nikt nie zagłosował przeciw, od głosu wstrzymało się 43 senatorów.

18.06.2021

PFR: 32,6 proc. wynosi partycypacja w PPK i PPE

Emerytury i renty PPK

Partycypacja w Pracowniczych Planach Kapitałowych i Pracowniczych Programach Emerytalnych wnosi 32,6 proc. Na emeryturę wspólnie z pracodawcą i państwem oszczędza 2,9 mln osób. Na koniec maja 2021 roku 268 tys. firm oferowało programy emerytalne, a średnia stopa zwrotu z funduszy inwestycyjnych PPK wyniosła ponad 18 proc. - poinformował w środę Polski Fundusz Rozwoju.

16.06.2021

ZUS zakończył waloryzację kont ubezpieczonych

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Po czerwcowej waloryzacji stany kont ubezpieczonych zawierające składki na ubezpieczenie emerytalne wzrosły o 5,41 proc., a stany subkont wzrosły o 5,23 proc. Kapitał na kontach zwiększył się łącznie o niemal 164 mld zł – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

16.06.2021

17 czerwca TK nie ogłosi orzeczenia w sprawie obniżenia emerytur i rent b. funkcjonariuszy służb

Emerytury i renty

W środę, 16 czerwca 2021 r., Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie ma odpowiedzieć na pytanie prawne Sądu Okręgowego z Krakowa, czy obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa było zgodne z Konstytucją. 17 czerwca nie zostanie natomiast ogłoszone orzeczenie w sprawie P 4/18.

14.06.2021

Oszczędzający w PPK ma stały dostęp do informacji o zgromadzonych środkach

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

Uczestnik Pracowniczego Programu Kapitałowego poprzez serwis klienta instytucji finansowej prowadzącej fundusz może na bieżąco monitorować stan oszczędności na swoim prywatnym rachunku. Jeśli nie otrzymał informacji o przystąpieniu do PPK ani pocztą tradycyjną, ani na adres email, powinien zgłosić się do instytucji, która prowadzi jego rachunek w celu uzyskania dostępu do serwisu klienta.

11.06.2021

NIK: Pacjenci zbyt długo czekają na rehabilitację rentową z ZUS

Emerytury i renty Opieka zdrowotna

Najwyższa Izba Kontroli w swym najnowszym raporcie punktuje problemy rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS w ramach prewencji rentowej: pacjenci czekają zbyt długo, lekarzy orzeczników i podmiotów realizujących rehabilitację jest za mało. Tymczasem rehabilitacja może być skutecznym narzędziem umożliwiającym powrót na rynek pracy lub utrzymanie się na nim,

08.06.2021

Szef PFR: Podwyżka kwoty wolnej od podatku wymaga zmian w projekcie likwidacji OFE

Domowe finanse Emerytury i renty

Reformę systemu emerytalnego trzeba zakończyć, ostatecznie ten system uporządkować - stwierdził prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Jednak jego zdaniem proponowane podwyższenie kwoty wolnej od podatku jest argumentem za dokonaniem korekt w projekcie przepisów dotyczących likwidacji otwartych funduszy emerytalnych.

07.06.2021

Renta rodzinna wsparciem po zmarłym, ale krąg uprawnionych ograniczony

Prawo rodzinne Domowe finanse Emerytury i renty

Renta rodzinna to świadczenie, o które mogą ubiegać się bliscy osoby zmarłej, która pobierała np. emeryturę. Ma zapewnić minimum bezpieczeństwa ekonomicznego, środków utrzymania po śmierci żywiciela rodziny, ale prawo do skorzystania z tego świadczenia ma szereg ograniczeń. Np. dzieciom przysługuje ona do ukończenia 16 lat, chyba że nadal się uczą.

03.06.2021

SN: Praca w służbach łączności milicji to służba w organach bezpieczeństwa

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Pracownicy wydziałów łączności milicji obywatelskiej są osobami, które pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL, według ustawy lustracyjnej. Pomimo tego w indywidualnych sprawach trzeba brać pod uwagę wszystkie okoliczności w tym możliwość popełnienia błędu w oświadczeniach z uwagi na niejasność przepisów - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Izby Karnej

26.05.2021