Ambasadorzy RP w obronie członkostwa w Unii

Administracja publiczna Prawo unijne

Polska jest i pozostanie członkiem Unii Europejskiej. Wystąpienie z Unii Europejskiej, w postaci np. wstrzymania płacenia składek to w ocenie Konferencji Ambasadorów - pomysły, których konsekwencją byłby upadek gospodarzy i polityczny państwa. Ale też mógłby to być wniosek Rady Ministrów, zgoda wyrażona w formie ustawy zwykłej i decyzja Prezydenta, czyli procedura przewidziana w art. 50 TUE.

13.09.2021

UOKiK: Chcesz zainwestować w akcje i obligacje? Dobrze policz i sprawdź dokumenty

Rynek i konsument Domowe finanse

Chcesz zainwestować w akcje lub obligacje korporacyjne? Sprawdź kondycję finansową spółki, której papiery zamierzasz kupić. Nie wierz na słowo sprzedawcy czy doradcy – wymagaj dokumentów potwierdzających ich oświadczenia i analizuj ich treść - radzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

13.09.2021

Fundacja Helsińska: Nie wolno odmawiać przyjęcia wniosku o azyl

Administracja publiczna

Straż Graniczna nie może odmawiać przyjmowania od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową - stwierdza w opublikowanym właśnie raporcie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. I podkreśla, że w przypadku wystąpienia przez cudzoziemca z wnioskiem o ochronę, powinno zostać wszczęte postępowanie uchodźcze,

10.09.2021

Rząd rusza z pracami nad ustawą o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Tworzenie warunków do pełnego wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych to cel umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego celem jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Umowa została podpisana w piątek 10 września br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

10.09.2021

RPO: Ograniczenia stanu wyjątkowego dla mediów nie do przyjęcia

Administracja publiczna

Rzecznik Praw Obywatelskich nie dostrzega podstaw prawnych do kwestionowania zasadności stanu wyjątkowego, ale ma poważne wątpliwości wobec niemożności relacjonowania przez media sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, a także ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej. Podkreśla, że rolą środków społecznego przekazu jest informowanie obywateli o tego typu problemach.

07.09.2021

Prezydent zapowiada weto do "lex TVN"

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Prezydent mówił o tym wprost, że w tym kształcie jest gotów zawetować ustawę o radiofonii i telewizji – powiedział szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. Stwierdził też, że przed uchwaleniem tej ustawy sygnalizował politykom większości rządzącej, że Andrzej Duda nie podpisze jej w takim kształcie.

06.09.2021

Stan wyjątkowy - do kościoła lub cerkwi bez zezwolenia

Administracja publiczna

Straż Graniczna i policja poinformowały, że osoby udające się na nabożeństwa do kościołów lub cerkwi znajdujących się na obszarze objętym stanem wyjątkowym nie muszą w tym celu się ubiegać o pisemne zezwolenie od Straży Granicznej. Zgodnie z rozporządzeniami o stanie wyjątkowym, na terenie nim objętym mogą przebywać tylko stali mieszkańcy i osoby tam pracujące.

06.09.2021

Nie ma uchwały SN, nie ma też podstaw do dalszego zawieszania postępowań frankowych

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy dał do zrozumienia, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie podejmie uchwały odpowiadającej na pytania dotyczące kredytów frankowych. Sądy powinny teraz podejmować zawieszone w oczekiwaniu na uchwałę postępowania. Sąd Najwyższy będzie zapewne wydawał kolejne uchwały "trójkowe" i "siódemkowe", a do rozstrzygnięcia pozostało wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

06.09.2021

Konsumenci nie zyskają, a sądy rejonowe utoną w sprawach

Prawo cywilne

Nowe, odrębne postępowanie dla konsumentów, niewiele poprawi ich pozycję w sporach z przedsiębiorcami. Sprawi jedynie, że szybciej przedstawią wszystkie dowody w sprawie, co jest już normą w postępowaniach pomiędzy firmami. Może się jednak okazać, że ten przepis jest niekonstytucyjny. Za to odciążenie sądów okręgowych, może sprawić, że do rejonowych wpłynie o wiele więcej spraw i... postępowania się wydłużą.

06.09.2021

Straż Graniczna już wydaje zgody na wjazd do strefy stanu wyjątkowego, ale niewiele

Administracja publiczna

Od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią wydano już ponad 100 pozwoleń na wjazd do strefy objętej ograniczeniami związanymi z rozporządzeniem - poinformowała rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Od wprowadzenia stanu wyjątkowego w czwartek po południu na tym terenie mogą przebywać tylko mieszkańcy

05.09.2021

Jadalny nie znaczy do obrotu. Nie każdy grzyb do legalnego zakupu

Środowisko Opieka zdrowotna

Kupujący i sprzedający grzyby powinni wiedzieć, że nie każdy jadalny okaz może być przedmiotem umowy sprzedaży. Z przepisów wynika, które z nich są dopuszczone do obrotu. Na zamkniętej liście 47 pozycji trudno jednak szukać niektórych rarytasów, choć niewykluczone, że w przyszłości wykaz grzybów podlegających obrotowi zostanie zmodyfikowany.

04.09.2021

Policja sprawdza przebywających w strefie stanu wyjątkowego

Administracja publiczna Policja

Policjanci będą egzekwować przepisy obowiązujące na terenach objętych stanem wyjątkowym - poinformował w piątek rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. I przypomniał, że osobom, które będą naruszać te przepisy będzie grozić kara aresztu, a także grzywny, a sprawy zgodnie z ustawą o stanie wyjątkowym podlegają rozpatrzeniu w trybie przyspieszonym.

03.09.2021

Krótki wpis do rejestru przedsiębiorców blokuje prawa konsumenta - kasacja RPO

Prawo cywilne Rynek i konsument Małe i średnie firmy

Aby uzyskać pożyczkę na spłatę długów, kobieta na kilka godzin wpisała się do rejestru przedsiębiorców. Gdy później wystąpiła do sądu o uznanie umowy w sprawie tej pożyczki za nieważną, sąd odmówił i nie przyznał jej ochrony prawnej wynikającej ze statusu konsumenta, bo umowę zawierała jako przedsiębiorca. RPO składa do Sądu Najwyższego kasację w tej sprawie.

02.09.2021

Firma ukarana za sprzedaż materacy pod pozorem badań

Rynek i konsument

Zapraszanie na badania i wykorzystywanie ich wyników, aby nakłonić konsumentów do zakupu materacy – to sposób działałania spółki Millenium Medica. Prezes UOKiK nakazał natychmiastowe zaprzestanie tych praktyk i nałożył kary w łącznej wysokości prawie 280 tys. zł, w tym 50 tys. zł za udzielanie nieprawdziwych informacji podczas postępowania. Firma ma też zawiadomić konsumentów, że mogą dochodzić roszczeń w sądzie.

02.09.2021

Stan wyjątkowy wątpliwy konstytucyjnie, za to dla przedsiębiorców prawo do odszkodowania

Prawo cywilne Administracja publiczna

Nie wiadomo jeszcze, jakie restrykcje dotkną mieszkańców terenów, które zostaną objęte zapowiadanym stanem wyjątkowym - a te mogą być daleko idące, obejmować choćby kontrolę korespondencji czy blokadę internetu. To też prawdopodobnie kolejne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej - choć przynajmniej z realną i szybszą ścieżką do odzyskania choć części strat.

02.09.2021

Minister zdrowia: Ograniczenia nie będą dotyczyć zaszczepionych

Koronawirus szczepienia

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w środę wieczorem, że jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia związane z czwartą falą pandemii koronawirusa, to osoby zaszczepione nie zostaną nimi objęte. Podkreślił, że osoby zaszczepione nie mogą ponosić kosztów nieodpowiedzialności innych.

02.09.2021

Napięcie w stosunkach z Izraelem narasta - będą ograniczenia dla wycieczek szkolnych?

Szkoła i uczeń

Kończymy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych analizę prawną podstaw, na których odbywają się wycieczki młodzieży izraelskiej do Polski - poinformował wiceminister w tym resorcie Paweł Jabłoński. I dodał, że po jej zakończeniu, które nastąpi jeszcze we wrześniu, będą proponowane dalsze działania. Mają one dotyczyć zarówno organizacji wycieczek jak i treści przekazywanych uczestnikom.

31.08.2021

Rozkaz to nie licencja na zabijanie, nie usprawiedliwia pozostawienia na pastwę losu

Żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej nie zezwalają na dostarczenie leków afgańskim uchodźcom przebywającym na białoruskiej granicy, tłumacząc, że takie mają rozkazy. Rozkaz nie zawsze jednak zwalnia z odpowiedzialności karnej - nie, jeżeli w grę wchodzi umyślne popełnienie przestępstwa. Jest też przepis, który zwalnia żołnierza z odpowiedzialności za dokonanie czynu zabronionego będącego wykonaniem rozkazu.

31.08.2021

Nowa ustawa ma podnieść rangę parków narodowych

Środowisko Administracja publiczna

Podkreślenie rangi parków narodowych w ochronie dziedzictwa przyrodniczego kraju, ale także ochrona dziedzictwa kulturowego - to główne cele ustawy, nad którą pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak podkreśla minister Michał minister Kurtyka, park narodowy pozostanie najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce.

30.08.2021

TVN24 ma decyzję pozwalającą na nadawanie w oczekiwaniu na koncesję

Administracja publiczna

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała w poniedziałek, że jej przewodniczacy Witold Kołodziejski wysłał do operatorów telewizyjnych zgodę na wpis do rejestru programu „TVN24” na koncesji Discovery Communications Benelux B.V. Z komunikatu KRRiT wynika, że nie jest to oczekiwana przez tę stację koncesja, ale decyzja pozwoli TVN24 na nadawanie w oczekiwaniu na koncesję.

30.08.2021