Za nieprawidłowości przy promocjach Biedronka nagrodzi i przeszkoli klientów

Rynek i konsument

Właściciel sklepów Biedronka przeprowadzi akcję edukacyjną i quiz dla konsumentów, dla których są przygotowane bony na zakupy o łącznej wartości 7,5 mln zł, które może zdobyć 500 tys. osób. To wykonanie obowiązku nałożonego przez prezesa UOKiK za naruszanie praw konsumentów podczas organizowanych w sklepach promocji. Szkolenia dla konsumentów ruszyły w poniedziałek 20 września.

20.09.2021

Drogowy recydywista straci auto nawet po dwóch kieliszkach wódki

Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie ze zmianami zaproponowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, sąd w przypadku kierowcy który prowadził auto mając co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi lub będąc pod wpływem środków odurzających, będzie orzekał przepadek samochodu lub jego równowartości. Z kolei jeśli kierowca miał już na swoim koncie jazdę na "podwójnym gazie" wystarczy do tego ... 0,5 promila.

18.09.2021

Złapani na nielegalnym przekroczeniu granicy będą wydalani

Administracja publiczna

Sejm uchwalił w piątek nowelę, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen.

17.09.2021

Rada Europy trochę chwali i krytykuje Polskę za prawa kobiet

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

W Polsce są postępy w zakresie przestrzegania konwencji stambulskiej, ale wciąż jednak rząd ma sporo do zrobienia, jeśli chodzi o realizowanie tej umowy - stwierdza w opublikowanym właśnie raporcie Rada Europy. Rada chwali niektóre polskie rozwiązania, ale przypomina, że wypowiedzenia konwencji nadal chce resort sprawiedliwości.

17.09.2021

Parlament Europejski upomina się o praworządność i wolność mediów w Polsce

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

"Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce" - to tytuł rezolucji, jaką Parlemnt Europejski przyjął w czwartkowym głosowaniu. Za rezolucją głosowało 502 posłów, przeciwko 149, a 36 wstrzymało się od głosu. Z polskich posłów przeciwko głosowali eurodeputowani PiS, za - przedstawiciele PO, SLD i Wiosny.

16.09.2021

Pytanie do SN o nieważność umowy na kredyt "chwilówkę"

Prawo cywilne Domowe finanse

Radca prawny z Krakowa Damian Sabuda zwrócił się do tamtejszego sądu okręgowego o skierowanie do Sądu Najwyższego pytania prawnego dotyczącego ewentualnej nieważności umów w sytuacji, kiedy koszty uzyskania tzw. chwilówki nie są większe niż górna granica wysokości tych kosztów określona w ustawie o kredycie konsumenckim.

16.09.2021

Inspekcja Handlowa: Sprzedawcy wciąż nie eksponują prawidłowo cen

Rynek i konsument

Co drugi sprzedawca ma na sumieniu błędy w zakresie zgodnej z przepisami prezentacji cen oferowanych produktów - wynika z kontroli Inspekcji Handlowej. Zastrzeżenia inspektórów wzbudził pod tym względem co siódmy skontrolowany produkt. Najczęściej sprzedający nie umieszczali cen jednostkowych przy artykułach lub nie eksponowali cen wcale. Często też inna cena jest przy kasie niż na półce.

16.09.2021

MS pracuje nad projektem przepisów antylichwiarskich

Prawo cywilne Domowe finanse

Rząd chce skuteczniej zwalczać patologiczne pożyczki o charakterze lichwiarskim. Główne założenia ustawy antylichwiarskiej zostały już uwzględnione w tzw. ustawach covidowych, ale teraz resort sprawiedliwości zapowiada kolejne kroki i rozpoczyna prace nad nad stałymi, jednoznacznymi przepisami, które będą obowiązywać także po zakończeniu epidemii.

16.09.2021

PiS: Nie zamierzamy wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej

Prawo unijne

Sugerowana przez opozycję i część mediów możliwość Polexitu to coś czego absolutnie nigdy nie planowaliśmy, nigdy o tym nie mówiliśmy. To po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do Unii Europejskiej - poinformowano po środowym posiedzeniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

15.09.2021

Projekt - piecza zastępcza bardziej rodzinna, mniej instytucjonalna

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Ułatwienia w tworzeniu nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także zmiany w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy, w tym wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych - to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt jest obecnie w konsultacjach.

15.09.2021

Prezes NIK krytycznie o "kopertowych" wyborach, ale prokuratura tego nie sprawdzi

Administracja publiczna Wybory

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła tryb przygotowań do korespondecyjnych wyborów na prezydenta w 2020 roku, nie negując jednocześnie samej idei takiego głosowania - stwierdził w środę w Sejmie prezes Marian Banaś. Poinformował, że Izba skierowała w tej sprawie doniesienia do prokuratury, ale została poinformowana, że postępowania nie będzie. Według NIK premier i ministrowie złamali prawo.

15.09.2021

Ponad 251 tys. osób zalega z zapłatą alimentów

Prawo rodzinne Szkoła i uczeń

Długi alimentacyjne przekraczają już 10 mld zł, a z zapłatą alimentów zalega ponad 251 tys. osób - wynika z badania przeprowadzonego przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i Stowarzyszenie Dla Naszych Dzieci. Ponad połowa rodziców, którzy opiekują się dziećmi i nie otrzymują alimentów, ocenia, że mają one zdecydowanie gorsze warunki do nauki niż ich rówieśnicy.

15.09.2021

Nowe prawo ureguluje problem niewykorzystanych pieniędzy z kart pre-paid

Rynek i konsument

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaproponuje modyfikację mechanizmu rozliczania niewykorzystanych pieniędzy z kart pre-paid w prawie telekomunikacyjnym. Propozycja została z życzliwością przyjęta przez ministerstwo cyfryzacji, które zapewnia, że stosowna poprawka zostanie dodana w procesie legislacyjnym.

14.09.2021

Parlament Europejski chce presji na Polskę i Węgry w sprawie praw osób LBGT

Samorząd terytorialny Prawo unijne

Społeczności LGBTIQ w Polsce i na Węgrzech doświadczają dyskryminacji - uznała we wtorek większość posłów Parlamentu Europejskiego. I wezwała w związku z tym organy Unii Europejskiej do wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zastosowania środków sądowych i narzędzi budżetowych przeciwko tym dwóm panstwom.

14.09.2021

Fundacja Helsińska: Wolność mediów zawieszona przy granicy

Administracja publiczna

Ograniczenia wprowadzone w związku ze stanem wyjątkowym w praktyce zawieszają wolność mediów w pasie przygranicznym oraz prawo społeczeństwa do pozyskiwania rzetelnych informacji o toczących się tam działaniach służb państwa - stwierdza w opublikowanej we wtorek analizie Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

14.09.2021

Nowe prawo ma lepiej chronić uczestników wyprzedaży

Rynek i konsument

W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Taka m.in. zmiana ma znaleźć się w znowelizowanym pakiecie ustaw chroniących prawa konsumenta, na skutek wdrożenia unijnej dyrektywy Omnibus.

14.09.2021

Ambasadorzy RP w obronie członkostwa w Unii

Administracja publiczna Prawo unijne

Polska jest i pozostanie członkiem Unii Europejskiej. Wystąpienie z Unii Europejskiej, w postaci np. wstrzymania płacenia składek to w ocenie Konferencji Ambasadorów - pomysły, których konsekwencją byłby upadek gospodarzy i polityczny państwa. Ale też mógłby to być wniosek Rady Ministrów, zgoda wyrażona w formie ustawy zwykłej i decyzja Prezydenta, czyli procedura przewidziana w art. 50 TUE.

13.09.2021

UOKiK: Chcesz zainwestować w akcje i obligacje? Dobrze policz i sprawdź dokumenty

Rynek i konsument Domowe finanse

Chcesz zainwestować w akcje lub obligacje korporacyjne? Sprawdź kondycję finansową spółki, której papiery zamierzasz kupić. Nie wierz na słowo sprzedawcy czy doradcy – wymagaj dokumentów potwierdzających ich oświadczenia i analizuj ich treść - radzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

13.09.2021

Fundacja Helsińska: Nie wolno odmawiać przyjęcia wniosku o azyl

Administracja publiczna

Straż Graniczna nie może odmawiać przyjmowania od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową - stwierdza w opublikowanym właśnie raporcie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. I podkreśla, że w przypadku wystąpienia przez cudzoziemca z wnioskiem o ochronę, powinno zostać wszczęte postępowanie uchodźcze,

10.09.2021

Rząd rusza z pracami nad ustawą o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Tworzenie warunków do pełnego wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych to cel umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego celem jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Umowa została podpisana w piątek 10 września br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

10.09.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski