To pierwszy taki przypadek w historii UE, od kiedy ustanowiony został dwa lata temu mechanizm warunkowości, który ma chronić budżet wspólnoty przed korupcją. KE podała, że "ma to zapewnić ochronę budżetu UE i interesów finansowych UE przed naruszeniami zasad praworządności na Węgrzech".

- Dzisiejsza decyzja jest wyraźnym dowodem determinacji Komisji w zakresie ochrony budżetu UE i wykorzystania wszystkich dostępnych nam narzędzi, aby osiągnąć ten ważny cel. Chodzi o naruszenia praworządności, która zagraża wykorzystaniu i zarządzaniu funduszami UE – powiedział komisarz ds. budżetu Johannes Hahn. I zwrócił uwagę na nieprawidłowości w węgierskich przepisach, dotyczących zamówień publicznych, brak zabezpieczeń przed konfliktami interesów i nieskuteczna walkę z korupcją.

Jest porozumienie i wola ustępstw?

- To sprawa dla nas oczywista. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że informacje, które płyną do nas z Budapesztu i z Brukseli są takie, że premier Orban i administracja rządu węgierskiego przygotowała plan porozumienia z Komisją Europejską – mówił premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że w ostatnich dniach ten plan został zaprezentowany przez rząd węgierski, a premier Orban wyraził nadzieję, że zakończy to spór z Komisją Europejską.

Rzeczywiście kilkanaście dni temu węgierski rząd poinformował, że premier Węgier Viktor Orban podpisał dekret zapowiadający utworzenie niezależnego urzędu antykorupcyjnego. Dekret przewiduje też utworzeniu do 1 grudnia antykorupcyjnej grupy roboczej „z równym udziałem podmiotów rządowych i pozarządowych pod względem liczby i prawa głosu”.

Komisarz Johannes Hahn nie powiedział, dlaczego deklaracje węgierskiego rządu nie zostały uznane za wystarczające przez Komisję Europejską. 

Czytaj także:
Węgry ustępują - dla pieniędzy z UE rząd tworzy niezależny urząd antykorupcyjny>>

Węgry ustąpią w sprawie praworządności, by dostać pieniądze z KPO>>
Premier: Na przełomie października i listopada pierwszy wniosek o pieniądze z KPO>>
KE: Ocena zmian w polskich sądach przy pierwszym wniosku o pieniądze z KPO>>