- Demokracja będzie działać tylko wtedy, gdy dziennikarze będą mieli środki i niezbędną ochronę, aby kontrolować tych u władzy i tych, którzy mają władzę, czy to polityczną, czy gospodarczą – powiedziała podczas konferencji prasowej wiceprzewodnicząca Komisji Vera Jourova.

Poszanowania wolności redakcyjnej

Proponowane przez KE prawo, określane jako akt o wolności mediów, ma zobowiązywać państwa członkowskie do poszanowania wolności redakcyjnej mediów i poprawy ochrony źródeł dziennikarskich. Ponadto dostawcy usług medialnych musieliby zapewnić przejrzystość własności poprzez publiczne ujawnianie takich informacji oraz podjąć środki w celu zagwarantowania niezależności indywidualnych decyzji redakcyjnych.

Czytaj: Prezydent zawetował Lex TVN>>

Komisja podkreśla, że akt o wolności mediów zawierać ma też silne zabezpieczenia przed wykorzystaniem oprogramowania szpiegującego wobec dziennikarzy i ich rodzin.

 

Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz, Monika Nowikowska, Krzysztof Wąsowski

Sprawdź  
POLECAMY

Ocena wpływu koncentracji na niezależność 

Jak mówiła Vera Jourova, akt o wolności mediów wymagać będzie od państw członkowskich oceny wpływu koncentracji rynku mediów na pluralizm mediów i niezależność redakcyjną. Wymaga również, aby wszelkie środki ustawodawcze, wykonawcze lub administracyjne podjęte przez państwo członkowskie, które mogą mieć wpływ na media, były należycie uzasadnione i proporcjonalne.

Nowe regulacje ustanowią też nowe wymogi w zakresie reklamy państwowej w mediach, tak aby była "przejrzysta i niedyskryminująca". Zdaniem KE zwiększy się również przejrzystość i obiektywność systemów pomiaru oglądalności, które mają wpływ na przychody z reklam w mediach, w szczególności w internecie.

Dokument zawiera też zabezpieczenia przed nieuzasadnionym usuwaniem treści medialnych. W przypadkach, które nie wiążą się z ryzykiem systemowym, takim jak dezinformacja, bardzo duże platformy internetowe, które zamierzają usunąć określone legalne treści medialne uznane za sprzeczne z zasadami platformy, będą musiały poinformować dostawców usług medialnych o przyczynach, zanim takie usunięcie stanie się skuteczne. Wszelkie skargi składane przez dostawców usług medialnych będą musiały być rozpatrywane w pierwszej kolejności przez te platformy.

ks/pap