Unia chce usprawnić normalizację

Obecny kształt normalizacji europejskiej jest niezadowalający, procedury są zbyt powolne i nie nadążąją za postępem technicznym. Tak uważa Komisja Europejska, która proponuje przygotowanie nowego...

22.07.2011

MPiPS: minimalne wynagrodzenie w 2012 r. - 1500 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamieściło na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku. Zakłada on...

22.07.2011

Sentorowie za ustawą o działalności kulturalnej

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła kilka poprawek do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jedna z nich przywraca zapis obligujący pracownika artystycznego...

21.07.2011

Rada Legislacyjna pozytywnie o pułapce spreadowej

Rada legislacyjna przy premierze pozytywnie oceniła rządowy projekt nowelizacji Prawa bankowego, które chroni kredytobiorców przed pułapką spreadową. Chociaż niektóre przepisy odbiegają od norm...

21.07.2011

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych

Od 20 lipca 2011 r. obowiązuje ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw nowelizująca m.in. ustawę z 19 grudnia 2008 r. o...

21.07.2011

Kontrola w bankach według Rekomendacji H

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją podjętą jednogłośnie w dniu 19 lipca 2011 r. zmieniła treść Rekomendacji H, dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach....

20.07.2011

Zmiany w opisach stanowisk funkcjonariuszy celnych

Opisy stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych sporządza się oddzielnie w każdej komórce organizacyjnej utworzonej zgodnie z regulaminem organizacyjnym, również w przypadku komórki organizacyjnej...

20.07.2011

Agencja Taryfikacji wyceni procedury medyczne

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, powołującej Agencję Taryfikacji, która będzie ustalać taryfy, na...

20.07.2011

Odwołanie poziome w procedurze cywilnej

Z dniem 20 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z 28 kwietnia 2011 r. nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego, która wprowadza do procedury cywilnej instytucję tzw. odwołania poziomego, a tym samym...

20.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski