Sentorowie za ustawą o działalności kulturalnej

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła kilka poprawek do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jedna z nich przywraca zapis obligujący pracownika artystycznego...

21.07.2011

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych

Od 20 lipca 2011 r. obowiązuje ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw nowelizująca m.in. ustawę z 19 grudnia 2008 r. o...

21.07.2011

Zmiany w opisach stanowisk funkcjonariuszy celnych

Opisy stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych sporządza się oddzielnie w każdej komórce organizacyjnej utworzonej zgodnie z regulaminem organizacyjnym, również w przypadku komórki organizacyjnej...

20.07.2011

Agencja Taryfikacji wyceni procedury medyczne

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, powołującej Agencję Taryfikacji, która będzie ustalać taryfy, na...

20.07.2011

Odwołanie poziome w procedurze cywilnej

Z dniem 20 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z 28 kwietnia 2011 r. nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego, która wprowadza do procedury cywilnej instytucję tzw. odwołania poziomego, a tym samym...

20.07.2011

Kontrola w bankach według Rekomendacji H

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją podjętą jednogłośnie w dniu 19 lipca 2011 r. zmieniła treść Rekomendacji H, dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach....

20.07.2011

Nowe przepisy będą lepiej chroniły dzieci

Od 20 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie ministra gospodarki ws. zasadniczych wymagań dla zabawek. Przed rozpoczęciem sprzedaży na polskim rynku trzeba będzie udowodnić, że zabawki są bezpieczne...

20.07.2011

Wybory do parlamentu oparte na prawach obywateli

Bardzo dobrze, iż Trybunał Konstytucyjny w środowym wyroku w sprawie Kodeksu wyborczego powołał się na prawa i wolności obywateli z art. 31 ust.3 ustawy zasadniczej, w związku z billboardami i...

20.07.2011

MEN: podręczniki obowiązkowo w formie elektronicznej

Podręczniki szkolne mają być wydawane w formie papierowej wraz z towarzyszącą jej formą elektroniczną. W środę MEN skierował rozporządzenie w tej sprawie do konsultacji społecznych. W ten sposób...

20.07.2011

UOKiK: nowe wymagania dla zabawek

Obowiązujące do 20 lipca br. rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek dostosowuje prawo krajowe do przepisów Unii Europejskiej. Nowe regulacje określają obowiązki przedsiębiorców,...

20.07.2011

Posłowie pracują nad ustawą o języku migowym

Zapewnienie osobom głuchym tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej oraz udostępnienie im dokumentów w formie dla nich zrozumiałej przewiduje projekt ustawy o języku...

19.07.2011

Wybory 2011: niepewność przemawia za starą ordynacją

Jeśli Trybunał Konstytucyjny część przepisów nowego Kodeksu wyborczego przyjmie, a część uzna za niekonstytucyjne, to będziemy mieli problem, jak stosować te nowe regulacje i czy w ich miejsce można...

19.07.2011