Przewiduje to wchodzące w życie 30 maja rozporządzenie prezydenta RP z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania głównego inspektora transportu drogowego. Dotyczą one kar pieniężnych wymierzanych przez GITD za przewinienia wymienione w art. 92 ustawy z 2001 r. o transporcie drogowym.
Chodzi o naruszanie obowiązków lub warunków wynikających z tej ustawy lub przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, o czasie pracy kierowców, odpadach, ochronie zwierząt, o ruchu drogowym, bezpieczeństwie żywności i żywienia, umów międzynarodowych i przepisów wspólnotowych.
Skargi na decyzje o karach pieniężnych z tego przepisu rozpatrywał dotychczas tylko Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Źródło: Rzeczpospolita