Senat: dyrektor sądu pod silnym nadzorem ministra

Minister sprawiedliwości odwołuje dyrektora sądu, jeżeli zgromadzenie ogólne sędziów apelacji negatywnie zaopiniuje sprawozdanie, dotyczące działalności danego sądu.To jedna z kilkunastu poprawek,...

29.07.2011

Sejm: 22 ustawy w ekspresowym tempie

Wczoraj późnym wieczorem sejm przegłosował 22 ustawy i dwie uchwały. W sumie podnoszono ręce ponad 80 razy. Posłowie opowiedzieli m.in. się za sprzedażą piwa podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej...

29.07.2011

Będzie więcej dwujęzycznych informacji

MSWiA planuje poszerzenie katalogu przypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy....

28.07.2011

Senat ma zastrzeżenia do odwoływania dyrektora sądu

Zaproponowana przez rząd nowelizacja Prawo o ustroju sądów powszechnych reformuje wymiar sprawiedliwości, aby stał się bardziej elastyczny mówił w dzisiaj w Senacie Minister Sprawiedliwości Krzysztof...

28.07.2011

Użytkowanie wieczyste tańsze jeszcze w tym roku

Sejm uchwalił 28 lipca nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Ustawa przewiduje zatrzymanie wzrostu opłat, a także wykup domu lub gruntu za 50 procentową...

28.07.2011

Ostrzejsze kary za nielegalny handel

Przepadek towaru oraz mandat będzie się należał handlarzowi, który sprzedaje swój towar poza miejscem wyznaczonym przez gminę. Kary będą wysokie, sięgające nawet 2 tys. złotych. Posłowie twierdzą, że...

28.07.2011

Mniejsze kary podatkowe, ZUS łaskawszy

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Kasprzak scharakteryzował najważniejsze zmiany, które proponuje druga ustawa deregulacyjna. Przedawnienie roszczeń ZUS-owskich skrócone będzie do...

28.07.2011

Ochrona przez spreadami na finiszu

Dzisiaj sejm wróci do rozpatrywania projektu zmian w ustawie o kredycie konsumenckim, czyli tzw. spreadów. Dotyczy on ochrony konsumentów, którzy zaciągają kredyty zabezpieczone hipoteką,...

28.07.2011

Karta bezpieczeństwa na jachtach morskich

Projekt nowej ustawy o bezpieczeństwie morskim wprowadza podział jachtów morskich na jachty rekreacyjne oraz jachty komercyjne. Zostały doprecyzowane poszczególne wymagania dla większych jachtów...

28.07.2011

Wykup mieszkań TBS

Będzie możliwy wykup na własność mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego Takie rozwiązanie przewiduje przygotowany przez posłów projekt zmian w ustawie o niektórych formach popierania...

28.07.2011

Ratownicy usprawiedliwią nieobecności w pracy

Członkowie ochotniczych drużyn ratownictwa morskiego będą mogli korzystać z możliwości zwolnienia od pracy na takich samych zasadach jak ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

27.07.2011

Senat o NIP, dyrektorach sądów i płacach artystów

Senat rozpoczął dzisiaj dwudniowe posiedzenie. Przedmiotem obrad będą ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, nowelizacja ustawy o zasadach...

27.07.2011

Kodeks wyborczy: wygaszanie mandatu samorządowca

Sejmowa komisja nadzwyczajna zajmująca się prawem wyborczym negatywnie zaopiniowała w środę cztery poprawki do projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego, które dotyczyły wygaszania mandatu...

27.07.2011

Tworzenie funduszy inwestycyjnych bez zezwolenia

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów. Celem nowelizacji...

26.07.2011

Finał prac nad ustawą o spreadach

Projekt ustawy o spreadach będzie uchwalony przez Sejm jeszcze w tym tygodniu. Przewiduje on, że kredytobiorca zadłużony w walucie obcej, np. w szwajcarskim franku, będzie mógł spłacać raty kredytu -...

26.07.2011

Nowe zasady usuwania pojazdów

Nowe rozporządzenia dostosowują przepisy do nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziła nowy tryb postępowania w zakresie usuwania pojazdów z drogi oraz orzekania o ich przepadku....

26.07.2011