Wybór ławników sądowych na kadencję 2012-2015 powinien odbyć się najpóźniej do końca października br. na nowych zasadach wprowadzanych przez nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nowelizacja ta, co prawda została już podpisana przez Prezydenta RP 26 maja br., ale do wejścia jej w życie konieczne jest jeszcze opublikowanie w Dzienniku Ustaw RP oraz upływ – w tym przypadku czternastodniowego – vacatio legis. Konieczne jest również wydanie nowego rozporządzenia przez Ministra Sprawiedliwości, jako że stary akt wykonawczy straci moc po wejściu w życie nowelizacji. Wszystko to powoduje, że wybór ławników odbędzie się być może na niejasnych zasadach i z naruszeniem ustawowo wymaganych terminów.
W wyjątkowo trudnej sytuacji znajdują się samorządy gminne. Z jednej strony muszą wypełnić obowiązek nałożony przez ustawę – przeprowadzić wybory ławników. Z drugiej strony nie jest do końca wiadome, na jakiej podstawie tego wyboru dokonać oraz czy zgłoszenia kandydatów dokonane na starych zasadach zachowają ważność po wejściu w życie nowych przepisów.
Więcej na temat wyboru ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015 w Serwisie Samorządowym WKP: Co z wyborem ławników? https://www.prawo.pl/samorzad/co-z-wyborem-lawnikow,79488.html