Rząd nie chce pracowników w radach spółek

Rząd chce zniesienia regulacji przyznającej pracownikom w spółkach powstałych w drodze komercjalizacji szczególnego (pracowniczego) prawa wyboru przedstawicieli do zarządu czy rady nadzorczej. Taka...

11.09.2010

Podatek od nieruchomości będzie niższy

Posłowie chcą obniżenia stawki podatku od nieruchomości zajętych na świadczenie usług medycznych. Zmiany zostaną rozpatrzone 22 września na pierwszym po wakacjach plenarnym posiedzeniu Sejmu.

10.09.2010

Zmiany na rynku jubilerskim coraz bliżej

Dostosowanie systemu administracji probierczej do potrzeb rynku i konsumentów poprzez ograniczenie interwencji władzy publicznej do niezbędnego zakresu oraz realizację zasady swobody przepływu...

10.09.2010

Posłowie chcą podnieść rangę asystentów sędziów

Ugruntowanie statusu prawnego asystentów sędziów poprzez wzmocnienie trwałości ich stosunków pracy oraz umożliwienie im płynnego przepływu w ramach struktur sądownictwa, to główne cele dotyczących...

10.09.2010

Sejm zajmie się ustawą o egzaminach prawniczych

Nowy trudniejszy niż dzisiaj egzamin byłby przepustką nie tylko na aplikację, lecz także do profesji doradcy prawnego. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przeprowadzi 22 września...

10.09.2010

Bezpieczeństwo w górach na nowych zasadach

Po dwóch latach prac nad projektem wreszcie narciarze i turyści doczekali się ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Projekt wprowadza do systemu...

09.09.2010

Kontroler dostanie broń po decyzji komisji lekarskiej

Zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów do pracy oraz pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, w których przysługuje umundurowanie i broń służbowa,...

09.09.2010

MS: sprawy gospodarcze według zwykłej procedury

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział w środę na spotkaniu z przedsiębiorcami zniesienie odrębnej procedury rozpatrywania spraw gospodarczych. Zaznaczył, że likwidacja procedury...

09.09.2010

Komornik będzie mogł odmówić

Od 9 września br. obowiązuje nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która pozwala wybranemu przez wierzyciela komornikowi na odmowę przyjęcia wniosku o podjęcie czynności wchodzących...

09.09.2010

Emeryt nie popracuje. Rencista zarobi więcej

Resort pracy podtrzymuje propozycję likwidacji możliwości łączenia emerytury z pracą bez konieczności zwolnienia się z pracy. Równocześnie chce znieść limity dorabiania dla rencistów....

09.09.2010

Mało chętnych do zawodu asystenta

Asystentów jest w sumie w kraju w sądach i prokuraturach ponad 6 tysięcy. Instytucja zbiera dobre opinie, a brakuje chętnych do pracy, wielu asystentów odchodzi do innych zawodów prawniczych....

09.09.2010

Więcej zadań dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozszerzenie zakresu zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz stworzenie efektywnych rozwiązań, uwzględniających działania interwencyjne w przypadku zagrożenia niewypłacalnością banków krajowych,...

09.09.2010

Łatwiej będzie poprawiać infrastrukturę rolną

Wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz wykonanie przepisów wspólnotowych, zwłaszcza dotyczących obowiązku prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego...

09.09.2010

Gotowy jest projekt ustawy podwyższającej VAT

Projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący podwyżkę stawek tego podatku, jest gotowy. Resort finansów opublikował go w czwartek na stronie internetowej. Zmiany mają dać budżetowi ok. 6,2 mld zł....

09.09.2010

Definicja handlu ludźmi potrzebna w kodeksie karnym

Wydawało się, że brak definicji handlu ludźmi w polskim prawie karnym jest tylko problemem pozornym, gdyż definicja taka jest zawarta m.in. w Protokole ONZ o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za...

08.09.2010

Państwo zachęca do inwestowania w pracowników

Zachęcenie pracodawców do inwestowania w kapitał ludzki w okresie spowolnienia gospodarczego oraz ograniczenie poziomu planowanych zwolnień pracowników, to główne cele nowego rozporządzenia ministra...

08.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski