Za odholowane auto zapłacimy na parkingu

O tym, na który parking trafi odholowane auto, zadecyduje starosta. Jeżeli wskaże on kilka parkingów, pojazd trafi na ten, który jest położony najbliżej miejsca, z którego auto zostało usunięte....

14.01.2011

Rząd przyspiesza zmiany w prawie atomowym

W celu przyspieszenia prac nad "pakietem atomowym" część zapisów z projektowanych ustaw o energetyce jądrowej oraz odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową została włączona do projektu...

14.01.2011

Metryka sprawy administracyjnej jest niezbędna

Projekt zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej przewiduje m.in. wprowadzenie tzw. metryki sprawy, mającej zawierać informacje o tym, jakie osoby brały udział w...

13.01.2011

Trybunał Konstytucyjny chce reformy

Prezes TK jest za prześwietlaniem kandydatów. Procedura przed Trybunałem będzie sprawniejsza. Nad projektem zmian w regulacjach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego pracuje zespół trzech jego byłych...

13.01.2011

Będą surowsze mandaty za wykroczenia

Minister spraw wewnętrznych i administracji przygotował zmiany w taryfikatorze za wybrane rodzaje wykroczeń. Projekt rozporządzenia trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Będzie drożej dla...

13.01.2011

Prezydencki projekt ponownie wylicza emerytury

W prezydenckim projekcie zmian w ustawie o finansach publicznych, znajduje się przepis o ponownym wyliczaniu emerytur tym osobom, które - by kontynuować pracę - zdecydowały się na ich zawieszenie....

12.01.2011

Kwiatkowski pod presją krytyki

Widzę możliwości zmian w projekcie ustawy o ustroju sądów powszechnych i sędziowie o tych zmianach wiedzą powiedział Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości czasie wysłuchania publicznego w...

12.01.2011

Wniosek w sprawie wynagrodzeń sędziów w Trybunale

Mamy nadzielę, że w niedługim czasie Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie wadliwość dotyczącą obecnie obowiązujących rozwiązań w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, gdyż 10 stycznia tego roku...

12.01.2011

Kodeks wykroczeń: 500 zł kary za brak gaśnic

Karze aresztu, grzywny do 500 zł lub nagany będzie podlegała osoba, która mając obowiązek ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie dopełnia swoich obowiązków. Będzie można karać m.in. za...

12.01.2011

Wirtualne składki ZUS przejdą na spadkobierców

W rządowym projekcie ustawy o OFE będzie można dziedziczyć część składki, która zostanie w ZUS. Ma ona być indeksowana stopą zwrotu obligacji, a nie poziomem wzrostu nominalnego PKB. OFE będą miały...

12.01.2011

Kpk:sądzenie na odległość

Sąd odmiejscowiony i wideokonferencje zamiast klasycznej rozprawy sądowej proponuje resort sprawiedliwości. Rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym nie będzie wymagało doprowadzenia podejrzanego...

12.01.2011

Przymusowe usuwanie aut bez naruszania prawa

Trybunał Konstytucyjny dał jasną wskazówkę: należy skutecznie poinformować właściciela pojazdu, o tym że auto zmieniło miejsce postoju. Według niej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji...

11.01.2011

Ustawa budżetowa w Senacie

Dzisiaj Senat zajmie się poprawkami do ustawy budżetowej. Ponadto w porządku obrad znajduje się ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, ustawa o...

11.01.2011

Rząd; ławnicy będą lepiej przygotowani

Dzisiaj rząd przyjął kolejną już, 45 nowelizację ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dotyczy ona ławników, ich kwalifikacji i sposobu weryfikacji. Wyłączono z kandydowania radnych powiatów i...

11.01.2011

Duda o płacy minimalnej na poziomie1670 zł

,Solidarność" chce zebrać miliony podpisów pod projektem ustawy o płacy minimalnej. Związek przygotowuje obywatelski projekt ustawy o płacy minimalnej, której wysokość miałaby dojść do 50 proc....

11.01.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski