NSA: Nie długość studiów, lecz sytuacja życiowa ważna dla przyznania zapomogi

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości

Zapomogi studenckie przysługują nie dłużej niż przez sześć lat, niezależnie od okresu, przez jaki dana osoba posiada status studenta. Takie wsparcie może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, nie częściej niż dwa razy w roku akademickim - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że pojęcie "przysługiwania świadczenia" jest pojęciem tożsamym z "posiadaniem statusu studenta".

05.08.2021

Śledzenie obwieszczeń o upadłościach konsumenckich - obowiązkiem banków

Wymiar sprawiedliwości Finanse

Banki powinny powstrzymać się z wypłatą środków znajdujących się na rachunku upadłego do momentu otrzymania stosownej dyspozycji ze strony syndyka, chyba że na podstawie posiadanych informacji są w stanie jednoznacznie ocenić, że środki znajdujące się na rachunku nie wchodzą do masy upadłości na podstawie art. 63 Prawa upadłościowego – uważa UKNF.

05.08.2021

NSA: Opiniowanie aktów prawnych nie zapewni wpisu na listę radców prawnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pracownik skarbówki z doktoratem chciał uzyskać wpis na listę radców prawnych. Z aplikacji i egzaminu radcowskiego miało go zwolnić zatrudnienie w urzędzie i okazjonalne opiniowanie ustaw i rozporządzeń. Naczelny Sąd Administracyjnych wskazał, że to za mało, ponieważ od kandydata wymaga się bieżącej pracy przy projektach aktów prawnych. Trzeba być de facto zawodowym legislatorem.

05.08.2021

Sąd już sam sięga po elektroniczny wypis aktu notarialnego

Wymiar sprawiedliwości

Od 1 lipca miało nastąpić połączenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) z Krajowym Rejestrem Sądowym. Na przeszkodzie stanęły problemy techniczne. Jak ustaliło Prawo.pl, ostatecznie - z kilkutygodniowym opóźnieniem - sądy mogą sięgać po informacje z bazy notariuszy.

05.08.2021

e-KRS zatkany wnioskami od stron bez pełnomocnika

Wymiar sprawiedliwości

e-KRS działa już ponad miesiąc i co do zasady miał przyspieszyć procedury związane z wpisami czy zmianami, dotyczącymi spółek. Problem w tym, że strony nie wiedzą, iż jeśli nie są reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika, muszą do e-wniosków dołączać papierowe oryginały dokumentów. Efekt - sądy wysyłają wezwania, a sprawy zalegają na półkach.

05.08.2021

SA: Firma z kłopotami w pandemii nie zapłaci kosztów procesu

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Chociaż apelacja była zasadna, sąd nie zdecydował się zasądzić na rzecz powoda kosztów procesu, a jedynie te wynikające z zastępstwa procesowego. Uznał, że z powodu epidemii koronawirusa jego sytuacja finansowa nie była bowiem najlepsza - musiał bowiem zamknąć działalność gastronomiczną podczas lockdownu.

04.08.2021

Budowy covidowe - w sądach coraz ciekawiej

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Do sądów trafia coraz więcej spraw, dotyczących inwestycji realizowanych na podstawie ustawy covidowej. Jak ta dewelopera, który uznał, że ma pełne prawo budować bloki na podstawie uproszczonych zasad, bo walczy z pandemią, zapewniając ludziom... małe i tanie mieszkania. Pojawiają się też spory czy nadzór budowlany ma prawo takie budowy kwestionować.

04.08.2021

Sędzia wybrany poza losowaniem tworzy należycie obsadzony skład w sprawie karnej

Wymiar sprawiedliwości

Od 2018 roku w sądach powszechnych obowiązuje system losowego doboru sędziów. Nie zawsze jednak akta sprawy potwierdzają, iż skład został wybrany w taki właśnie sposób. O tym, czy sąd tworzony przez sędziego wybranego poza systemem losowania jest nienależycie obsadzony, piszą Rafał Karbowniczek i Małgorzata Karasińska z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

04.08.2021

Wojewoda mazowiecki analizuje zakaz dla furgonetek pro-life

Wymiar sprawiedliwości

Do połowy sierpnia wojewoda mazowiecki ma czas na podjęcie decyzji ws. przepisów zakazujących furgonetkom pro-life poruszania się po stolicy. Dotychczas wpłynęło 11 wniosków o ich unieważnienie. Złożyli je m.in. Marcin Romanowski wiceminister sprawiedliwości, Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Instytut Ordo Iuris.

03.08.2021

Legitymacje adwokackie i radcowskie przejdą do lamusa? Samorządy chcą wersji elektronicznej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

E-legitymacje: adwokacka oraz aplikanta adwokackiego miałyby być umieszczane w aplikacji mObywatel. Co więcej, dawałyby możliwość logowania się np. do panelu adwokackiego. NRA nieoficjalnie liczy, że takie zmiany uda się wprowadzić już w 2022 roku. Chciałaby też, by przez mObywatel można było logować się do portalu informacyjnego sądu. Nad e-legitymacją pracują też radcy prawni.

03.08.2021

Krajowa Rada Sądownictwa również przeciw zamrożeniu płac pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości

Od kilku tygodni trwają protesty pracowników sądów i prokuratur przeciwko planowanemu zamrożeniu płac w przyszłym roku. Uchwałę w tym zakresie przyjęła też Krajowa Rada Sądownictwa. Podkreśla w niej, że taka decyzja może spowodować odpływ doświadczonych pracowników z sądów, wskazuje również że obecna struktura wynagrodzeń nie pomaga w realizacji nowych zadań, np. z zakresu nowych technologii.

02.08.2021

Prof. Wróbel: Absurd prawny prowadzący do wyjścia z Rady Europy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wszystko teraz można załatwić wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego - uważa prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego. - Wniosek Prokuratora Generalnego o zbadanie konstytucyjności art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka jest próbą legitymizowania przez Trybunał Konstytucyjny osób, które znalazły się w nim na miejsce prawidłowo wybranych sędziów

02.08.2021

KRS: Trybunał unijny odniósł się do obaw i wrażeń, nie do faktów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa oświadczyła, że "z głębokim niepokojem i rozczarowaniem przyjmuje stwierdzenia zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca 2021 r., że nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej nie gwarantuje niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej". Z tego powodu, że Izba ta została niewłaściwie obsadzona wyłącznie sędziami wyłonionymi przez Radę. Zaapelowała też o umiar w krytyce Rady.

31.07.2021

Dopisek w "upadłości"na liście stygmatyzuje konsumenta

Wymiar sprawiedliwości RODO

Banki ani inne instytucje nie mogą kierować do osób, które ogłosiły upadłość konsumencką, korespondencji z dopiskiem - po imieniu i nazwisku - „w upadłości". Niestety, niektóre to robią. Tymczasem używanie takiego dopisku wobec konsumenta może naruszać jego prywatność, stygmatyzować go i powodować trudności - np. w znalezieniu pracy.

31.07.2021

Cztery listy I Prezes SN w sprawie wyroków TSUE. Prezydent: będą zmiany

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska wysłała pisma o podobnej treści do: prezydenta, premiera, marszałek Sejmu oraz marszałka Senatu. Zwróciła w nich uwagę na potrzebę reakcji na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i pogłębiający się paraliż postępowań w Izbie Dyscyplinarnej SN. Prezydent odpowiada, że "wszystko wskazuje na to, że będą potrzebne zmiany ustawodawcze".

30.07.2021

Sędzia Matras: Premier skrytykował Izbę Dyscyplinarną SN, bo będą zmiany lub... tylko lukruje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Premier Morawiecki krytykuje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która nie uruchomiła właściwie "mechanizmów kontrolnych". Sędzia Jarosław Matras odpowiada: Ten przekaz ma przygotować grunt pod zmiany, które winny spowodować wykonanie wyroku TSUE z 15 lipca 2021 r. oraz postanowienie z 14 lipca 2021 r. Obawiam się jednak, że może to być jedynie „lukrowanie” stanu rzeczy.

30.07.2021

SN: Stan spoczynku sędziego z dniem prawomocności uchwały KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Praktyka wskazywania przez Krajową Radę Sądownictwa w uchwale konkretnej daty przejścia sędziego w stan spoczynku jest niewłaściwa - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i uchylił kolejną uchwałę Rady. Sąd podkreślił, że przejście sędziego w stan spoczynku następuje z dniem prawomocności uchwały KRS i mają na to wpływ okoliczności, których Rada nie jest w stanie przewidzieć w chwili jej podejmowania.

30.07.2021

Fikcja doręczenia nadal obowiązuje

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Przepis przewidujący doręczanie pism procesowych przez komornika obowiązuje już od ponad półtora roku, jednak wciąż wywołuje wiele wątpliwości w praktyce. Większość sędziów zdaje się traktować wprowadzoną regulację zbyt restrykcyjnie, co niejednokrotnie pozbawia wierzycieli możliwości dochodzenia ich roszczeń na drodze sądowej - pisze adwokat Anna Pioch.

30.07.2021

Zarządzenia asystenta mogą usprawnić procesy, ale nie zawsze mogą być wydane

Wymiar sprawiedliwości

W sprawach cywilnych asystenci sędziów mogą wydawać niektóre zarządzenia i w pewnym zakresie - sami nadawać sprawom bieg. Sądom brakuje etatów, więc sędziowie nie mogą liczyć na stałą współpracę z jednym asystentem. Rotacja pracowników oraz różne modele pracy sędziów sprawiają, że nie zawsze da się optymalnie wykorzystać możliwość wydawania zarządzeń przez asystentów.

30.07.2021

WSA: Sąd przeciwdziała zmianom klimatycznym i odmawia wycięcia lasu

Środowisko Wymiar sprawiedliwości

W interesie publicznym jest zachowanie i ochrona funkcji lasu. Właściciel, choćby dotknięty klęską suszy, która nie nosi znamion klęski żywiołowej, nie może zatem wyciąć należącego do niego lasu by powiększyć areał uprawny - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

30.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski