Maczuga czy skalpel? Prawnicy mają narzędzia do kwestionowania orzeczeń "nowych" sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

4 miliony - tyle rozstrzygnięć mogli dotąd wydać sędziowie powołani z udziałem obecnej KRS. W ocenie prawników są jednak podstawy w procedurach - cywilnej, karnej i administracyjnej - by je skutecznie podważyć, podnosząc choćby wątpliwości wobec składu. Nie wszyscy jednak uważają, że wszystkie te orzeczenia powinny zniknąć z porządku prawnego.

01.12.2021

Układ zamiast uproszczonej restrukturyzacji mniej atrakcyjny

Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Koniec uproszczonej restrukturyzacji, tzw "covidówki". Od 1 grudnia zastąpi ją postępowanie w sprawie zawarcia układu. Prawnicy uważają, że nie są to już takie atrakcyjne rozwiązania, jak te poprzednie. Nie będzie już więc tak wielkiego sukcesu jak przy "covidówkach". Od środy również dane dłużników zaczną trafiać do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

01.12.2021

Rok "natychmiastowej" izolacji przemocowca - 3200 decyzji policjantów i żandarmów

Wymiar sprawiedliwości

W czasie działania tzw. ustawy antyprzemocowej, która wprowadziła natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się do niego, policjanci i żandarmi wojskowi interweniowali w ten sposób w ponad 3200 przypadkach. Najczęściej - 96,4 proc. - środki stosowane były wobec mężczyzn. A do sądów wpłynęły zaledwie 63 zażalenia na takie decyzje, tylko dwa uwzględniono – wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

30.11.2021

Ekolodzy na drodze cywilnej wstrzymali cięcia w Puszczy Białowieskiej

Środowisko Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd cywilny nakazał Lasom Państwowym zaprzestania wycinki drzew w najcenniejszych fragmentach Puszczy Białowieskiej. Postanowienie takie zostało wydane na wniosek o zabezpieczenie powództwa, który złożyła Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot w postępowaniu dotyczącym zaniechania naruszeń środowiska.

30.11.2021

Sędzia pokoju na kadencję, a pozycja zwykłego pracownika

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Sędziowie pokoju nie będą różnić się statusem prawnym i ubezpieczeniowym od innych pracowników. Nie będą mieli typowej dla sędziów ochrony zatrudnienia, nie będą przechodzili w stan spoczynku, a po 6-letniej kadencji będą szukać pracy. Do tego wcześniej będą musieli zainwestować w wybory. Można mieć wątpliwości, czy to atrakcyjna oferta dla poważnych prawników.

30.11.2021

SN: Sędzia Widło sam wyłącza się od orzekania, bo wyrok może być nieważny

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do tej pory w Sądzie Najwyższym dochodziło do wyłączenia "nowego" sędziego, powołanego z udziałem nowej KRS przez "starych" sędzów. Teraz nastąpiło "samowyłączenie się". Sędzia Sądu Najwyższego Jacek Widło, rozpoznając skargę kasacyjną powołał się na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 8 listopada 2021 r., który orzekł, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest bezstronnym sądem.

29.11.2021

Sędzia Miczek: Dążenie do prawdy konieczne by orzeczenie było akceptowalne

Wymiar sprawiedliwości

Sąd powinien wykazywać się właściwą inicjatywę, by ustalić wszystkie fakty istotne dla sprawy. Przy czym jest element ryzyka granicznego - działanie z urzędu zawsze może łączyć się z naruszeniem prawa stron, z zasadą równości broni. Działania sądu w ramach poznania faktu nie może więc nadużyć tej zasady - uważa sędzia Zbigniew Miczek z Sądu Rejonowego w Tarnowie.

28.11.2021

Dziecko potrzebuje pilnie decyzji sądu - miejsce zamieszkania na dalszym planie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W nagłych przypadkach każdy sąd opiekuńczy może zająć się sprawą małoletniego lub ubezwłasnowolnionego, bez względu na to, czy byłby on właściwy miejscowo do jej rozpoznania. Co do zasady, postępowanie powinno być prowadzone w sądzie opiekuńczym miejsca zamieszkania osoby, której ono dotyczy. Problemy mogą pojawić się także na etapie postępowania wykonawczego.

27.11.2021

Rusza moduł doręczeń na Portalu Informacyjnym Sądów

Wymiar sprawiedliwości e-Doręczenia

Od 29 listopada pisma sądowe doręczane adwokatowi i radcy prawnemu przez sąd będą trafiać do specjalnej zakładki "Moje doręczenia". Co ważne te, które nie są równocześnie doręczane w sposób tradycyjny – za pośrednictwem poczty. Odebranie nastąpi dopiero po naciśnięciu ikony "odbierz", a i tak przed pojawi się komunikat, że naciśniecie jej oznacza "doręczenie".

27.11.2021

"Kopiuj, wklej" - ani prawdzie, ani szybkości procesu nie służy

Wymiar sprawiedliwości

Prekluzja dowodowa w sprawach cywilnych, ale też komuputeryzacja spowodowały, że pisma procesowe coraz bardziej puchną. Pełnomocnicy piszą obszernie prewencyjnie, sądy obszernie uzasadniają, a to skutkuje równie obszernymi odwołaniami. To z kolei uderza i w zasadę prawdy, i zasadę szybkości postępowania. Część prawników uważa, że te zapędy pisarskie warto ukrócić.

27.11.2021

Mariusz Jankowski: Konflikt rozwodowy nie przekreśla mediacyjnej ugody

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ugodę można wypracować w każdej sprawie, w której jest to dopuszczalne. Potrzebna jest przede wszystkim dobra wola skonfliktowanych stron do próby porozumienia za pośrednictwem mediatora. W sprawach rodzinnych mediacja odgrywa istotną rolę, bo pozwala też odłożyć emocje na bok i skupić się np. na dobru dzieci rozstającej się pary - mówi Mariusz Jankowski, mediator.

27.11.2021

Portal do e-licytacji z nieruchomości już działa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Można już licytować nieruchomości na portalu e-licytacje komornicze - poinformował w piątek wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Jego zdaniem, serwis zwiększy skuteczność i transparentność aukcji oraz ograniczy możliwość zmowy cenowej. Ustawowe zmiany dotyczące e-licytacji obowiązują od 19 września br.

26.11.2021

Koronawirus wydłużył procesy karne

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

O miesiąc średnio wydłużył się w czase pandemii średni czas trwania postępowania karnego. W sądach rejonowych z 4,8 miesiąca do 5,8 miesiąca, a w sądach okręgowych z 7,7 miesiąca do 8,7 miesiąca. Jednocześnie zmalała liczba osób przeywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Na początku pandemii było to 65 012, a w listopadzie 2020 roku - 58 278 osób.

26.11.2021

Pośpiech w postępowaniu prawdzie procesowej nie służy

Wymiar sprawiedliwości

W czasach kolejnych reform postępowania cywilnego na piedestał wynoszony jest tzw. pośpiech procesowy, coraz bardziej odległy od rzetelnej refleksji i ważenia wartości. Pod hasłem zmian w prawie tworzone są produkty legislacyjne, ozdabiane populizmem. To nie służy prawom obywateli i ustalaniu w procesie faktów zgodne z rzeczywistością - podkreślali uczestnicy konferencji „Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?”.

26.11.2021

Prof. Biernat: Zawstydzający wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny nie zauważył, jak zawstydzający jest jego wyrok. Broniąc stanowczo tezy, że nie jest sądem w rozumieniu art. 6 EKPC zgodził się tym samym, że nie musi spełniać wymagań przewidzianych w tym przepisie, tj. nie musi być niezawisły i bezstronny, nie musi rozpoznawać sprawy w rozsądnym terminie, ani być prawidłowo ustanowiony - stwierdza prof. Stanisław Biernat.

26.11.2021

Romanowski: Naszym celem nie jest utrudnianie rozwodów, chcemy chronić dobro dzieci

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Rodzinne postępowanie informacyjne ma dać małżonkom czas na wyjaśnienie problemów i wypracowanie uzgodnień w sprawach dzieci, których dobro jest najważniejsze. Obecnie strony czekają na rozwód średnio ok. 9 miesięcy i to nawet jeśli korzystają z mediacji. Nasz projekt zakłada, że czynności przed sądem będą mogły być znacznie ograniczone, a efektem będzie osłabienie konfliktu między rozwiedzionymi.

26.11.2021

Procedura cywilna pod lupą, czyli jak szukać prawdy w procesie cywilnym

Wymiar sprawiedliwości

Quid est veritas – Cóż to jest prawda? To tylko jedno z pytań, na które odpowiedzi będą poszukiwać prelegenci i uczestnicy konferencji naukowej „Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?”, która odbywa się w piątek 26 listopada w Radomiu. Przyczynkiem do dyskusji są m.in. dylematy, także sędziów Sądu Najwyższego w związku z rozpoznawaniem i rozstrzyganiem spraw cywilnych.

26.11.2021

Prof. Garlicki: Trybunał Konstytucyjny to sąd, a ETPC może badać status jego sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka odnosi gwarancje „prawa do sądu” do wszystkich organów, które ostatecznie rozstrzygają o prawach jednostki w sprawach cywilnych i karnych. Decyduje więc funkcja, właściwość organu, a nie jego nazwa - twierdzi prof. Leszek Garlicki, sędzia TK w stanie spoczynku i były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

26.11.2021

Zmiany w prawie rozwodowym potrzebne, postępowanie informacyjne niekoniecznie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Proponowane przez resort sprawiedliwości zmiany w postępowaniu rozwodowym mają poprawić sytuację dzieci. Jednak wiele wskazuje, że podczas projektowanego postępowania informacyjnego dzieci będą alienowane od rodziców albo nie będą otrzymywać potrzebnych środków finansowych, ponieważ nie przewiduje się zabezpieczenia w tym zakresie - twierdzi adwokat Agata Koschel-Sturzbecher.

25.11.2021

Projekt - nowy stopień służbowy i dodatki dla kuratorów

Wymiar sprawiedliwości

Nowa ustawa ma wprowadzić nowy, czwarty stopień służbowy dla kuratorów zawodowych – starszego kuratora specjalisty, określić dodatek funkcyjny dla kuratora - kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz prowadzącego zajęcia w ośrodku kuratorskim, a także dodatek specjalny za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych oraz uregulować wsparcie psychologiczne.

25.11.2021