Ziobro: Hejt z MS to "kłótnia w sędziowskiej rodzinie"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Za akcję dyskredytującą sędziów krytykujących zmiany w sądach odpowiada bardzo skłócone środowisko sędziowskie, a nie kierowany przeze mnie resort - stwierdził we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I dodał, że gdy dowiedział się o sprawie, to zareagował szybko i modelowo.

03.09.2019

Status aplikanta będzie można wydłużyć o rok

Prawnicy Strefa aplikanta

Powikłania związane z przebiegiem ciąży, poważna choroba powodująca niezdolność do pracy lub urodzenie dziecka pozwolą na zachowanie statusu aplikanta przez dodatkowy rok. Opublikowano zmiany w Prawie o adwokaturze oraz ustawie o radcach prawnych.

03.09.2019

RPO: Ten rzecznik nie wyjaśni sprawy hejtu wobec sędziów

Prawnicy

Sprawy oczerniania sędziów przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nie wyjaśni rzecznik dyscyplinarny, który blisko współpracuje z osobami, których działania zostały ujawnione przez media. Bo na równi stawia on prowadzony przez pracowników MS proceder zniesławiania sędziów i kolportowane przez nich pomówienia

02.09.2019

TSUE: Status mnicha nie blokuje dostępu do zawodu adwokata

Prawnicy

Mnich z kwalifikacjami do wykonywania zawodu adwokata na Cyprze chciał świadczyć usługi w Grecji. Helleńskie prawo zabraniało łączenia tych statusów, a ateńska izba miała wątpliwości co do jego niezależności od władz kościelnych. TSUE orzekł jednak, że odmowa wpisu na listę adwokatów tylko z uwagi na posiadanie statusu mnicha byłaby niezgodna z unijnymi przepisami.

31.08.2019

Sędziowskie awanse bez lęku i stylu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Szybkie awanse sędziów, wbrew opinii zgromadzeń przedstawicieli sądów są lekceważeniem procedur, a nawet dobrych obyczajów. Stwarzają pozory legalności i sprawności wymiaru sprawiedliwości. Usprawiedliwieniem dla tych awansów oficjalnie jest" czynienie dobra", bo przecież do tej pory panowało w sądach kastowe zło.

30.08.2019

Bird & Bird doradcą przy zakupie hal magazynowych w Sosnowcu 

Prawnicy Rynek

Prawnicy warszawskiej kancelarii Bird & Bird doradzali międzynarodowemu funduszowi inwestycyjnemu Exeter Property Group przy nabyciu parku logistycznego w Sosnowcu od notowanej na giełdzie grupy Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

30.08.2019

Zgromadzenie Apelacji Warszawskiej: Nie powoływać sędziów wskazanych przez tę KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła do awansu kilkoro sędziów z apelacji warszawskiej, mimo braku opinii zgromadzenia sędziów. Ostro zaprotestowało przeciwko temu Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej. W grupie tej jest wskazany do powołania na urząd sędziego sądu apelacyjnego krajowy rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab.

29.08.2019

KRS jednak nie zaopiniuje kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o odroczeniu opiniowania kandydatów do izb Sądu Najwyższego: cywilnej, karnej, pracy i ubezpieczeń społecznych. Rada motywuje to chęcią niewikłania się w spory polityczne, ale była w tej kwestii podzielona, przy głosowaniu decyzji przeważył zaledwie jeden głos.

29.08.2019

Sędzia Nawacki: To ja byłem przedmiotem zorganizowanej kampanii

Prawnicy

Członek KRS, sędzia dr Maciej Nawacki oświadczył w czwartek 29 sierpnia br., że publikacje które ukazały się na portali oko.press oraz wyborcza.pl i innych mediach dotyczące tzw. farmy trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości "nie polegają na prawdzie, mają charakter pomówień i naruszają moje dobra osobiste".

29.08.2019

Dyscyplinarka dla byłego rzecznika KRS za wywiad dla Prawo.pl

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędzia Przemysław Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch sędziów - sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Ż. oraz Olimpii B.-M. z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. - "niestosujących się do nakazu powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych". Zarzut wobec Waldemara Ż. dotyczy wywiadu dla Prawo.pl.

29.08.2019

Sędzia Żurek: Nie złamią mnie kolejnymi dyscyplinarkami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zarzut związany z wywiadem dla Prawo.pl o pytaniach prawnych sędziego Zaradkiewicza do TK to już piąte postępowanie dyscyplinarne wobec mnie od czasu, gdy przestałem być członkiem KRS. Odbieram to jako szykany i nagonkę, ale nie przestanę wypowiadać się o zagrożeniach dla niezależności sądów - mówi sędzia Waldemar Żurek.

29.08.2019

Iustitia: Sędziowie do sądów, polityka dla polityków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wszyscy sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości i innych instytucji państwowych powinni wrócić do sądów i pozostawić politykę politykom - domaga się Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". W przygotowanym projekcie stowarzyszenie chce też odebrać ministrowi prawo mianowania prezesów sądów oraz przywrócić wybór członków KRS przez sędziów.

28.08.2019

KRS odkłada opiniowanie kandydatów do Izby Dyscyplinarnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nabór do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego został odroczony. Przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur stwierdził, że rada "reaguje adekwatnie do doniesień medialnych i tego, co się dzieje". Nie będzie natomiast reakcji na apel I prezes SN o całkowite wstrzymanie tej procedury, bo według szefa Rady nie ma do tego podstaw.

28.08.2019

Prokuratura sprawdza komputery w Ministerstwie Sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zabezpieczyła sprzęt komputerowy w siedzibie resortu sprawiedliwości. To działanie na skutek doniesień na temat inspirowania hejtu wobec sędziów nieprzychylnych zmianom w wymiarze sprawiedliwości przez pracowników ministerstwa.

27.08.2019

Premier: Minister Ziobro nie wiedział o akcji hejtu wobec sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie wiedział o tym co się dzieje, a zareagował tak, jak powinien zareagować w sytuacji kiedy doszło do odkrycia nieprawidłowości - stwierdził Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytania dotyczące zarzutów związanych z udziałem sędziów pracujących w Ministerstwie Sprawiedliwości w akcji oczerniania sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości.

27.08.2019

Oskarżani o organizację hejtu sędziowie składają pozwy i akty oskarżenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W imieniu sędziów, którzy zostali zniesławieni informacjami o rzekomej grupie "Kasta" złożonych zostanie 21 prywatnych aktów oskarżenia i 25 pozwów cywilnych o ochronę dóbr osobistych na łączną kwotę zadośćuczynień około 10 mln zł na cel społeczny - poinformował we wtorek adwokat Bartosz Lewandowski.

27.08.2019

Gersdorf do KRS: Nie proponujcie kolejnych kandydatów do SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego zaapelowała do członków Krajowej Rady Sądownictwa o wstrzymanie procedury zmierzającej do powołania kolejnych sędziów Sądu Najwyższego. Jej zdaniem trzeba z tym poczekać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, który może uznać KRS za organ nieuprawniony do opiniowania kandydatów na sędziów.

27.08.2019

Raport FOR: Minister nagradza wspierających go prokuratorów, a opornych karze

Prawnicy Prokuratura

Mechanizm nagradzania i awansów jest narzędziem do wywierania presji przez władze prokuratury na podległych im prokuratorach. Obecnie możliwe jest awansowanie prokuratora z najniższego szczebla prokuratury do najwyższego - stwierdza Forum Obywatelskiego Rozwoju. I dodaje, że obecny prokurator generalny Zbigniew Ziobro często z tego korzysta.

27.08.2019

Oskarżani o udział w hejcie rzecznicy dyscyplinarni grożą pozwem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W kolejnych publikacjach media informujące o udziale sędziów w akcji dyskredytującej sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości mówią o udziale w niej zastępców rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych. Sędziowie Przemysław Radzik i Michał Lasota zaprzeczają i zapowiadają wystąpienie na drogę postępowania sądowego.

27.08.2019