Zdaniem RPO, możliwe naruszenie w ten sposób niezależności władzy sądowniczej oznacza ryzyko przekroczenia uprawnień przez samą prokuraturę, bowiem sędziowie wykonywali funkcje orzecznicze w ramach swych konstytucyjnych i ustawowych obowiązków. 

Śledztwo po wstrzymaniu przez sąd delegacji

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął postępowanie karne w sprawie przekroczenia uprawnień przez sędziów sądów rejonowego i okręgowego w Krakowie. Orzekali oni w sprawie delegacji prokuratora Mariusza Krasonia z Prokuratury Regionalnej w Krakowie do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Krzyki.

Czytaj: 
Sąd wstrzymał przeniesienie prokuratora Krasonia do Wrocławia>>
 

W lipcu 2019 r. Prokurator Krajowy podjął decyzję o delegowaniu prok. Krasonia. Art.  106 § 2 Prawa o prokuraturze pozwala na oddelegowanie prokuratora do innej jednostki na czas do 6 miesięcy w ciągu roku. Nie wymaga to zgody samego prokuratora. Prokurator Krasoń odwołał się jednak do sądu, który uwzględnił jego wniosek o wstrzymanie delegacji oraz przywrócił go do pracy w Krakowie.

Czytaj: Prokurator krajowy o przeniesieniu Krasonia - potrzeby kadrowe>>

Wstrzymując delegację, sąd okręgowy uwzględnił argumenty, że uprawnienie do oddelegowania nie jest uznaniowe. Musi być uzasadnione, a uzasadnienie podlega ocenie sądu.

 


Rzecznik obawia się naruszenia niezależności sądu

RPO poinformował w poniedziałek, że informacje o działaniach Prokuratury Krajowej wobec sędziów budzą jgo poważne zaniepokojenie w związku z:

  •     prawem każdego obywatela do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji), 
  •     zasadami autonomii i niezależności sądów (art. 173 Konstytucji),
  •     zasadą niezawisłości sędziów (art.178 ust. 1 Konstytucji).
  • Szczególne zaniepokojenie budzi możliwość wszczęcia postępowania w związku z wykonywaniem funkcji orzeczniczych przez sędziów, w ramach ich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków.

- Możliwość naruszenia niezależności władzy sądowniczej – odrębnej od innych władz (art. 10 Konstytucji) – nasuwa wątpliwość dotyczącą ryzyka przekroczenia uprawnień przez organy prokuratury w niniejszej sprawie (art. 231 Kodeksu karnego) - napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk do  prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. I poprosił go o informacje dotyczące postępowania w tej sprawie, zwłaszcza - o wskazanie przyczyn i podstaw jego podjęcia.