Chodzi o podjętą 23 stycznia br. uchwałę trzech izb SN - Cywilnej, Karnej i Pracy. Według uchwały kwestionowane może być prawo do orzekania sędziów powołanych przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa, a Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.

Czytaj: Sąd Najwyższy: Sędziowie powołani z udziałem nowej KRS nie mogą orzekać>>

- Uchwała SN, obrażając podstawowe zasady europejskiej kultury prawa adekwatnej dla systemu prawa kontynentalnego (systemu prawa stanowionego), narusza zasady praworządności zawarte w klauzuli demokratycznego państwa prawnego - napisano we wniosku szefa rządu.
Zdaniem autorów wniosku uchwała trzech izb SN, "mimo zewnętrznej formy, wykazuje cechy charakterystyczne dla przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, w rozumieniu art. 188 pkt 3 Konstytucji". Dodano, że treść uzasadnienia uchwały SN "stanowi dodatkowy argument za tym, iż zakwestionowany akt prawny SN jest aktem normatywnym", zmieniającym przepisy prawa obowiązujące w Polsce.

 


Będzie zarzut niewykonania wyroku TSUE

W ocenie wnioskodawcy "utrzymanie w mocy zaskarżonego aktu normatywnego" narazi Polskę na zarzut braku wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2019 r., ponieważ uchwała SN "jako nielegalna forma aktywności prawotwórczej narusza zasadę państwa prawnego oraz zasadę demokracji wskazane w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej jako zasady funkcjonowania Unii Europejskiej".

Zdaniem premiera, uchwała rozstrzygająca zagadnienie prawne "nie może być aktem normatywnym zmieniającym konstytucyjne normy określające kompetencje organów państwa, wprowadzającym zasady ich wykonywania i ograniczającym lub warunkującym realizację konsekwencji prawnych wynikających z realizacji prerogatyw Prezydenta". Jak podkreślono, uchwała SN nie może również "wprowadzać jakiejkolwiek nowości normatywnej, zwłaszcza sprzecznej z przepisami Konstytucji RP".

To drugi wniosek premiera do TK ws. uchwały SN z 23 stycznia. W pierwszym - z końca stycznia - Morawiecki wniósł o zbadanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego i ustawy o Sądzie Najwyższym, na podstawie których została wydana uchwała.

Termin rozprawy wyznaczono na 31 marca na godz. 12. Ma być rozpoznana w pełnym składzie TK. Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, a sędzią sprawozdawcą - Stanisław Piotrowicz. 

Czytaj także: TK 12 marca dokończy rozprawę w sprawie sporu kompetencyjnego>>