Z nieoficjalnych informacji Prawo.pl wynika, że projekt zmian został już przesłany adwokatom, na posiedzeniu ma być przedyskutowany i być może w całości, lub w jakimś zakresie przyjęty. Rozmówcy Prawo.pl podkreślają, że ma charakter "dość koncepcyjny". - W wielu miejscach, także w zakresie reklamy, są pewne alternatywy - mówi jeden z mecenasów.  - W dużej części to co nam przedstawiono odzwierciedla roboczy projekt zmian, który nam zaprezentowano w czerwcu ubiegłego roku - dodaje kolejny z rozmówców. 

 


Potrzeba zmian jest duża

Nad zmianami pracowała Komisja Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej pod kierownictwem prof. Jacka Giezka. We wrześniu 2019 r. NRA przyjęła uchwałę, poprzez którą zmieniono par. 9 Zbioru Zasad Kodeksu Etyki i Godności Zawodu w zakresie łączenia zajęć z wykonywaniem zawodu adwokata. Obowiązujący dotąd przepis skrócono i zapisano, że nie wolno łączyć zajęć, których wykonywanie uwłaczałoby godności zawodu adwokata lub ograniczało jego niezależność oraz podważało zaufanie do Adwokatury. Nie może to też prowadzić do obniżenia jakości świadczonej przez adwokata pomocy prawnej, czy utraty zaufania będącego podstawą stosunku wiążącego adwokata z jego klientem. Chodziło m.in. o to by adwokaci mogli pełnić funkcję członka zarządu czy członka rady nadzorczej spółki.

Adwokaci konieczność zmian w swojej etyce dostrzegają. Od dawna podnoszona jest choćby kwestia zakazu "czystej reklamy". Reguluje to par. 23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Adwokata. Zgodnie z nim adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

Czytaj: Specjalizacja sposobem na konkurencję - prawnicy widzą konieczność zmian>>

Mówiąc o zmianach adwokaci często powołują się na Kodeks Etyki Radców Prawnych, gdzie o reklamie nie ma mowy, zapisano jednak, że zakazane jest informowanie sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające godność zawodu radcy prawnego, a w szczególności: niezgodne z rzeczywistością lub wprowadzające w błąd, naruszające tajemnicę zawodową i ograniczające klientowi swobodę wyboru, polegające na powoływaniu się na osobiste wpływy lub znajomości, wykorzystywaniu łatwowierności lub przymusowego położenia, nadużyciu zaufania, wywieraniu presji, udzielaniu nierzetelnych obietnic lub gwarancji.

Z drugiej strony wielu prawników podnosi, że szkopuł nie tkwi wcale w przepisach dotyczących reklamy, bo adwokaci bez reklamy mogą skutecznie informować o swojej działalności. Wskazują jednak, że zasady ich etyki nie są dostosowane do współczesności i rozwoju technologii. 

Kolejny problem - internet 

Prawnicy wskazują, że powinny zostać doregulowane kwestie związane z korzystaniem z internetu. Internet stał się w ostatnich latach istotnym narzędziem jeśli chodzi o rynek prawniczy, bo głównie tutaj Polacy poszukują informacji prawnych. Sondaż, przeprowadzony z inicjatywy Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach kampanii informacyjnej "Adwokat w każdym przypadku" pokazał, że aż 43 proc. ankietowanych pytanych o miejsce gdzie szukają informacji prawnych, wskazywało specjalistyczne serwisy i portale. 

Czytaj: MS i samorządy za kolejnymi zachętami do mediacji>>

Na drugim miejscu znalazły się fora internetowe - aż 37 proc. spośród nich właśnie tam szuka informacji i aż 36 proc. uznaje je za wiarygodne. 27 proc. ankietowanych po poradę zwraca się do znajomych i rodziny i jedynie co piąty Polak decyduje się skonsultować swój problem prawny odpłatnie w kancelarii. 

Dlatego w ocenie części prawników ten obszar powinien być lepiej kontrolowany. Choćby w zakresie ustalenia granic w kształtowaniu wizerunku adwokata czy informowania o kancelariach "w sieci". 

Interes klienta, to także...mediacja

Jedną z propozycji, która ma być poddana dyskusji, jest wprowadzenie obowiązku informowania klienta o wszystkich możliwościach rozwiązania sprawy, w tym także o mediacji

Ten temat również, co pewien czas wraca. O tym, że mediacja staje wśród prawników coraz popularniejsza świadczy choćby to, że coraz więcej kancelarii rozszerza swoje usługi, także w tym zakresie. Zaczynają też powstawać firmy, które np. rozwodzącym się osobom oferują wsparcie prawne, terapeutyczne i właśnie w zakresie mediacji.     

 

Potencjał w mediacji dostrzega również Ministerstwo Sprawiedliwości. Poprzedni rząd skierował do Sejmu projekt noweli m.in. kodeksu rodzinnego, który zakładał postępowanie informacyjne i mediacje w przypadku rozwodzących się par, które wychowują wspólnie małoletnie dzieci. Ostatecznie utknął on w pracach w Sejmie i dotknęła go zasada dyskontynuacji prac. Plany były jednak na tyle zaawansowane, że miała też zostać wyznaczona do tego grupa wyspecjalizowanych mediatorów.