Konkurs na wolne stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej SN trwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest sześć nieobsadzonych stanowisk sędziego. Od momentu ogłoszenia zgłosiły się trzy osoby, z tym, że dwie z nich Krajowa Rada Sądownictwa odrzuciła w poprzednim konkursie. Są to pracownik naukowy, a także dwóch sędziów - cywilista i karnista.

26.07.2019

Kancelarie skorzystają z niższych opłat za energię

Prawnicy

Niektóre kancelarie adwokackie, radcowskie i notarialne mogą zostać objęte zamrożeniem cen energii. Do 29 lipca powinny jednak złożyć oświadczenia zakładom energetycznym. Gwarantuje im to nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym.

26.07.2019

Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości: Sprawa sędziego to nie problem ONZ

Prawnicy

Groteską nazwał rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości wezwanie rządu polskiego przez funkcjonariusza ONZ do wyjaśnień w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego. Sędzia orzekł o uwolnieniu podejrzanego o popełnienie przestępstwa przeciwko moralności. - Ta sprawa leży "całkowicie poza zakresem kompetencyjnym ONZ" - dodał.

25.07.2019

Sędzia Przymusiński: Sytuacja sędziego Bilińskiego - bez wyjścia

Prawnicy

Krajowa Rada Sądownictwa ma dziś procedować w sprawie sędziego Łukasza Bilińskiego, który wbrew swojej woli miał być odsunięty od orzekania w wydziale karnym - informuje rzecznik SSP "Iustitia Bartłomiej Przymusiński. Decyzja prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie sędzi Joanny Bitner uchyliła tę decyzję sędziego Mitery.

25.07.2019

SN: Upomnienie dla sędziego, który miał 500 spraw w referacie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy nie przychylił się do wniosku ministra sprawiedliwości o zaostrzenie kary dla sędziego, który objął urząd i od początku służby orzekał jednocześnie w trzech wydziałach, przejmując po poprzednikach ponad 400 spraw.

24.07.2019

Prawnicy: Opamiętajcie się nienawistnicy!

Prawnicy

Najpierw atakowani byli uchodźcy, od dwóch lat - sędziowie. Dzisiaj słowem i czynem atakuje się środowisko LGBT, jutro może przyjść kolej na adwokatów i radców. Przybywa grup, które "z zasady" są znieważane. Co na to prawnicy?

24.07.2019

Urząd łatwiej zajmie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku

Prawnicy Ordynacja

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął rozwiązania, które – w założeniu – mają pozwolić na automatyczną obsługę zajęć wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku dokonywanych przez komorników sądowych i inne organy egzekucyjne. Zostaną one odciążone od obowiązku wykonywania dodatkowych czynności. W rezultacie łatwiej będzie ściągać zaległe kwoty.

23.07.2019

Specjalny sprawozdawca ONZ pyta polski rząd o sprawę sędzi Czubieniak

Prawnicy

W swoim wystąpieniu do polskiego rządu specjalny sprawozdawca ds. niezależności sędziów zwraca się z prośbą o wyjaśnienie podstaw prawnych regulujących postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów. A także o wskazanie, w jakim stopniu przepisy te odpowiadają międzynarodowym standardom ochrony niezawisłości sędziów.

22.07.2019

Fundacja im. Batorego apeluje do nowych sędziów SN, by zaniechali orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Z niepokojem obserwujemy podejmowane obecnie próby destabilizowania funkcjonowania Sądu Najwyższego - ocenia Zespół Ekspertów Fundacji im. Stefana Batorego. I apeluje do osób, które zostały wybrane do SN w 2018 r., by w związku z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości ich wyboru, wstrzymały się od działalności orzeczniczej do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

22.07.2019

List do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji adwokatów i sędziów w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jesteśmy niezmiernie zaniepokojeni, że wolne sądownictwo i swobodne wykonywanie zawodów prawniczych jest w poważnym niebezpieczeństwie - napisał w liście do ministra sprawiedliwości prezes Międzynarodowej Unii Adwokatów (UIA) Issouf Baadhio. Wyraził też zaniepokojenie postępowaniami dyscyplinarnymi skierowanymi przeciwko adwokatom i sędziom w Polsce.

22.07.2019

Sąd: Wałęsa musi przeprosić Kaczyńskiego

Prawo cywilne Prawnicy

W poniedziałek Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych, którą Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie. Chodziło o twierdzenie, że Kaczyński jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską.

22.07.2019

SN: Wynoszenie akt do domu to nie przestępstwo

Prawo karne Prawnicy

Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej odmówił pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziego, który czytał akta poza sądem. Nie zachodziły żadne okoliczności świadczące o umyślnym nadużyciu uprawnień czy chowania akt przed stronami - orzekł sąd, odmawiając uchylenia immunitetu.

22.07.2019

SN: Uniewinnienie adwokatów od zarzutu płatnej protekcji było słuszne

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

To był spór o prawdopodobieństwo, a na ławie oskarżonych zasiedli trzej adwokaci. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok uniewinniający, choć przyznał, że ustanowienie dziwacznego depozytu jako zabezpieczenia wynagrodzenia - odbiega od standardów etycznych przyjętych w zawodzie adwokata.

19.07.2019

Szymański: Będziemy bronić systemu dyscyplinarnego sędziów przed TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wszystkie zmiany nie stanowią w żaden sposób zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej, ponieważ cała procedura jest pod kontrolą sędziów. Nie widzę tutaj żadnego zagrożenia dla niezawisłości - powiedział Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych do spraw europejskich.

18.07.2019

Prof. Rączka: Dysponowanie aktami sądowymi poza procedurami to delikt dyscyplinarny

Prawnicy

Działanie pana Zaradkiewicza jest nieracjonalne i zmierza do złamania regulaminu Sądu Najwyższego, kodeksu postępowania cywilnego i dobrych obyczajów. Na siłę przekazuje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, która nie mieści się w kanonach postępowania zabezpieczającego - mówi prof. Krzysztof Rączka, sędzia Sądu Najwyższego.

17.07.2019

KE zapowiada monitoring praworządności w krajach unijnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Coroczny raport z przegląd stanu praworządności oraz skuteczniejsze egzekwowanie prawa to nowe pomysły Komisji Europejskiej na dyscyplinowanie krajów, które naruszają rządy prawa. W środę ogłosił je Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Zapowiedział też wsparcie finansowe dla organizacji broniących rządów prawa.

17.07.2019

KE: Nowe postępowanie dyscyplinarne zagraża niezawisłości sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polska nie rozwiała wątpliwości Komisji Europejskiej, co do niezawisłości sędziów. Komisja nadal uważa, że jest ona zagrożona przez nowe postępowanie dyscyplinarne. Jeśli Polska nie wprowadzi zmian, KE może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

17.07.2019

Resort finansów nierówno traktuje swoich profesjonalnych pełnomocników

Prawnicy Ordynacja Finanse

Radcowie prawni, będący pełnomocnikami organów podatkowych, szefa KAS i ministra finansów przed sądami administracyjnymi, otrzymują od 65 do nawet 100 procent kwot zasądzanych przez sądy tytułem zwrotu kosztów sądowych. W latach 2015-2018 ponad czterystu radcom wypłacono w sumie prawie 11,2 mln złotych.

16.07.2019

Jest uzasadnienie NSA, Kancelaria Sejmu zapowiada ujawnienie list poparcia do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił uzasadnienie wyroku w sprawie ujawnienia nazwisk sędziów popierających kandydatów do KRS. Kancelaria Sejmu deklaruje, że podda je analizie i zainicjuje działania zmierzające do opublikowania tych list. Posłowie opozycji naciskają, by nastąpiło to jak najszybciej.

12.07.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski