KE uznała pomoc ukierunkowaną na łagodzenie negatywnych skutków wystąpienia pandemii COVID-19 za zgodną z unijnymi zasadami. Jak podkreśla kancelaria, w wyniku intensywnych, wielotygodniowych rozmów, udzielenie pomocy publicznej PLL LOT zostało zaakceptowane przez KE 22 grudnia 2020 r. W najbliższym czasie PLL LOT zostanie dokapitalizowany przez Skarb Państwa kwotą ok 1,1 miliarda PLN, zaś PFR SA udzieli jej pożyczki w kwocie 1,8 miliarda PLN.

Więcej: Wsparcie dla PLL LOT w związku z pandemią zatwierdzone przez Komisję Europejską>>
 

- Ta decyzja KE jest niezwykle istotna dla naszego klienta. W dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 sektor transportu lotniczego został szczególnie dotknięty, zwłaszcza poprzez wprowadzane przez państwa ograniczenia i zakazy. Wagę problemu dostrzegła KE, która wprowadziła specjalne kryteria udzielania pomocy publicznej ukierunkowanej na łagodzenie skutków pandemii COVID-19. Dzięki tym nowym, tymczasowym regulacjom PLL LOT mógł aplikować o publiczne wsparcie finansowe i uzyskać pozytywną decyzję KE – mówi Anna Glapa, partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

 

Kancelaria informuje, że doradztwo DZP było prowadzone zarówno na etapie przygotowania dokumentacji składanej do Ministerstwa Aktywów Państwowych, jak również wniosku prenotyfikacyjnego i notyfikacyjnego na etapie postępowania przed Komisją Europejską, procesu dokapitalizowania Spółki oraz uzgodnienia dokumentacji finansowania dłużnego od PFR S.A.

Z ramienia kancelarii projekt realizował multidyscyplinarny zespół prowadzony przez Partnerów DZP: Annę GlapęMarcina Krakowiaka, wspieranych w szczególności przez Magdalenę Skowrońską, partnera i Marka Świątkowskiego, partnera, oraz następujących ekspertów: Katarzynę Biardę, Joannę Fasulę, Anetę Włoszek i Tomasza Zielenkiewicza.