NSA: złamano Prawo wodne, skutek - zalanie działki

Utworzenie nasypu na sąsiedniej działce spowodowało zmianę kierunku spływu wód gruntowych i liczne straty tak wynikało z opinii biegłego, ale WSA nie wziął jej pod uwagę. Ten błąd powoduje wszczęcie...

22.12.2016

WSA: kontrolera NIK nie chroni legitymacja służbowa

Pracownik Najwyższej Izby Kontroli nie może korzystać z immunitetu w każdej sytuacji życiowej, a zwłaszcza w czasie, gdy spieszy się na wywiad telewizyjny, aby przedstawić najnowszy raport -...

20.12.2016

Nieregularne wpisy na blogu to jeszcze nie gazeta

Jeśli artykuły na blogu nie ukazują się w równych odstępach czasu i dlatego nie spełniają warunku periodyczności, to strona taka nie jest dziennikiem lub czasopismem w rozumieniu Prawa prasowego...

19.12.2016

WSA: skargi więźniów nie będą udostępnione

Żądanie udostępnienia wykazu pozytywnie załatwionych skarg osadzonych w zakładach karnych jest wnioskiem o udostępnienie informacji przetworzonej. Jeśli wnioskodawca nie wykaże ważnego interesu...

18.12.2016

NSA: niesłuszne zamknięcie bloku operacyjnego

Zamknięcie bloku operacyjnego następuje tylko w razie rażących naruszeń higienicznych zagrażających życiu lub zdrowiu pacjentów. W szpitalu miejskim w Rabce nie było takiego zagrożenia, więc Naczelny...

16.12.2016
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski