Strasburg: Słowenia naruszyła prawa "wymazanych"

W wyniku ogłoszenia niepodległości w 1991 r. Słowenia pozbawiła prawa do stałego pobytu prawie 20 tyś. osób (tzw. wymazanych). Brak uregulowania ich statusu prawnego przez prawie 20 lat stanowił...

27.06.2012

NSA: premie pieniężne dla kontrahenta są jak rabat

Premia pieniężna udzielona kontrahentowi obniża VAT podobnie jak rabat - orzekł w poniedziałek NSA w uchwale siedmiu sędziów. Sąd dodał, że nie ma w ustawie o VAT przepisu, na podstawie którego można...

25.06.2012

NSA: rada zawieszona, to wójt też

Wójt, mimo innego trybu wyboru, jest organem wykonawczym, ściśle powiązanym funkcjonalnie z radą gminy. Te bezpośrednie zależności sprawiają, że w wyniku niedziałania organu stanowiącego także...

22.06.2012