Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczył kobiety, która po przebytej operacji w Wiedniu domagała się od Narodowego Funduszu Zdrowia zwrotu kosztów leczenia. Więcej>>>