Patent unijny, ale czy jednolity?

Uzyskanie ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej jest konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach kilku lub więcej państw członkowskich. Pojawia się jednak problem...

17.04.2015

KRS: sądy nie wydają politycznych wyroków

Sądy chroniąc konstytucyjną zasadę dobra wspólnego, stoją na straży demokracji, są niezależne, a sędziowie niezawiśli i niepodatni na naciski czy wpływy, w tym polityczne. Tak Krajowa Rada...

16.04.2015

Po wyroku TK, kredyty zabezpieczy weksel in blanco?

Jeśli nie znajdziemy innego rozwiązania niż bankowy tytuł egzekucyjny, to banki będą żądały większej marży od wszystkich kredytów - twierdzą ekonomiści rozpatrując konsekwencje wyroku Trybunału...

16.04.2015

Przemoc ekonomiczna wymaga zdefiniowania

Nikt nie ma prawa wyłącznego decydowania o tym, jak dysponować wspólnymi pieniędzmi - mówiła pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara podczas debaty o przemocy ekonomicznej....

15.04.2015

Nieoczywiste prawa autorskie w e-sprzedaży

Mogłoby się wydawać, że sprzedaż elektroniczna, jest w ujęciu prawnym bardzo podobny do tradycyjnej umowy sprzedaży. Nie jest to jednak oczywiste - twierdzi dr Maciej Siwicki z UMK w Toruniu....

15.04.2015

Ustawa krajobrazowa godzi w prawo własności?

Uchwalona niedawno przez Sejm tzw. ustawa krajobrazowa to kolejne ograniczenie w dysponowaniu nieruchomością przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego - twierdzi radca prawny Katarzyna...

14.04.2015

Konwencja antyprzemocowa wzmocni polskie prawo

Ratyfikowana w poniedziałek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego konwencja antyprzemocowa wzmocni polskie prawo i pozwoli na skuteczniejszą pomoc ofiarom - uważają eksperci.

13.04.2015

RPO: więzienne przepustki zbyt rygorystyczne

Nie ma jednolitych reguł udzielania skazanym przepustek losowych. Zdarza się wręcz, że więzień dostaje przepustki bez nadzwyczajnych powodów, a potem dowiaduje się, że na ważne wydarzenie rodzinne...

13.04.2015

Publikowanie nagich zdjęć w sieci często bezkarne

Od kilku lat jest Polsce możliwość karnego ścigania za przestępstwo utrwalania lub rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w takcie czynności seksualnej. Jednak wciąż stosowanie tego...

12.04.2015