Rząd wybiórczo stosuje swoje zasady legislacji

Na początku maja rząd przyjął Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego. To dobrze komentuje Obywatelskie Forum Legislacji. Ale zauważa, że...

20.05.2015

KNF silna wobec słabych i słaba wobec silnych?

KNF będzie nadal silna wobec słabych, a słaba wobec silnych; utrzyma się nierównowaga w jej podejściu do podmiotów rynku kapitałowego i sektora bankowego, który nie dostał żadnej kary w ub.r. - tak...

19.05.2015

W tym roku ważne polskie sprawy dot. VAT przed ETS

Trybunał w Luksemburgu wydał już w tym roku kilka istotnych orzeczeń w sprawach, które dotyczą bezpośrednio stosowania ustawy VAT w Polsce - mówi Agnieszka Wesołowska, doradca podatkowy i autorka...

19.05.2015

Prezydent „realnie” wybierze sędziów?

Andrzej Duda naprawi wymiar sprawiedliwości, jeśli zostanie prezydentem, bo nie będzie, jak Komorowski, bezwolnym narzędziem korporacji twierdzi europoseł Janusz Wojciechowski. Dr Adam Bodnar...

19.05.2015

RPO: taka sama kara dla hipermarketu i małego sklepu

Przepisy zobowiązujące placówki handlowe do informowania o zasadach zwrotu odpadów opakowaniowych przewidują takie same kary za brak tych informacji dla dużych supermarketów jak dla małych sklepików....

18.05.2015

Przedsiębiorcy: mandat ma płacić kierowca

Poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że właściciele, a nie kierujący samochodem płaciliby mandaty za przekroczenie prędkości. Przedsiębiorcy, zwłaszcza z branż...

17.05.2015

Pracownik sklepu nie zawsze może przeszukać klienta

Zatrzymanie i przeszukanie klienta sklepu przez ochroniarza, w przypadku gdy uaktywni się alarm, może stwarzać u osoby bezzasadnie posądzonej o kradzież poczucie krzywdy i napiętnowania. Sądy...

16.05.2015

SN: polskie prawo tworzone nieprofesjonalnie

Znaczny stopień skomplikowania spraw w Sądzie Najwyższym często wynika ze złej jakości tworzonego prawa; jego zmiany mają niejednokrotnie charakter prowizoryczny i daleki od profesjonalizmu - głosi...

15.05.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski