Księgi wieczyste pokazują PESEL-e właścicieli nieruchomości

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna RODO

Z dostępnych w internecie ksiąg wieczystych każdy może poznać m.in. numer PESEL i imiona rodziców właściciela oraz osób mających prawa czy roszczenia do nieruchomości - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich, którego zdaniem nie tylko narusza to prawo do prywatności tych osób, ale może też ułatwiać kradzież tożsamości.

10.02.2020

Sędziowie pokoju z wyboru na 5 lat 

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie pokoju mieliby przejąć część prostych spraw, które nie muszą być rozpatrywane przez sądy powszechne, a wybierani byliby na 5-letnie kadencje w wyborach powszechnych, razem z wyborami samorządowymi. Ministerstwo Sprawiedliwości odsłania kolejne szczegóły projektowanej reformy w sądach.

10.02.2020

Nie każda relacja radcy z klientem ogranicza jego niezależność - prawnicy zadowoleni z wyroku TSUE

Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny, który wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim, reprezentował go też przed unijnym sądem. Sąd pierwszej instancji uznał to za niedopuszczalne, ale TSUE stwierdził, że niezależność nie oznacza braku jakichkolwiek powiązań z klientem. Prawnicy oceniają, że to rozstrzygnięcie ma istotne znaczenie i odnosi się do wielu innych sytuacji - także pewnych relacjach adwokatów ze spółkami.

10.02.2020

MS chce likwidacji jednej z instancji sądowych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Spłaszczenie struktury sądowniczej do dwóch instancji, wprowadzenie sędziów pokoju - takie m.in zmiany proponują politycy Solidarnej Polski, a jednocześnie szefowie resortu sprawiedliwości. Wprowadzone ma być także jednolite stanowisko sędziowskie i łatwiejsze drogi awansowe dla sędziów. 

09.02.2020

Ławnicy SN nie stracą na likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Połączone trzy Izby Sądu Najwyższego nie mogły odnieść się do sytuacji ławników w konsekwencji swojej uchwały z 23 stycznia br. - wyjaśnia prof. Małgorzata Gersdorf. - Wątpliwości dotyczące udziału ławników w dwóch Izbach SN - Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej mają - zdaniem I prezes SN - charakter pozorny.

08.02.2020

Trybunał w Luksemburgu zastosuje zabezpieczenie w sprawie polskich dyscyplinarek

Wymiar sprawiedliwości

Jest już gotowy projekt postanowienia wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości UE o zastosowaniu środka tymczasowego wobec Polski w związku z nierespektowaniem prawa wspólnoty i może być ogłoszony już w przyszłym tygodniu. Będzie to zapowiedź wysokich sankcji finansowych nałożonych na rząd.

08.02.2020

Adwokaci: Ustawa dyscyplinująca narusza podstawowe prawa i wolności

Prawnicy

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła uchwałę, w której wyraziła głębokie rozczarowanie podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym, czyli tzw. ustawy kagańcowej. Zmiany te pogłębiają kryzys ustrojowy - zdaniem adwokatów.

08.02.2020

Pomoc dla sędziego zawieszonego w czynnościach

Prawnicy

Fundacja Dom Sędziego Seniora, której fundatorem jest m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" uruchomiła Fundusz Pomocy, którego zadaniem jest wspieranie sędziów, którzy - tak jak Paweł Juszczyszyn - bez swojej winy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

08.02.2020

Jourowa: Zmiany w polskich sądach mogą być nieodwracalne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Tak zwana reforma sądownictwa w Polsce dotarła do bardzo niebezpiecznego momentu, ponieważ może być nieodwracalna - oceniła wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova. Podkreśliła, że dotyczy ona wszystkich poziomów systemu. Stwierdziła też, że jej rozmowy ze Zbigniewem Ziobro nie rokują niczego dobrego.

08.02.2020

MS szykuje kolejne zmiany w sądownictwie - znikną apelacje, czy rejonowe?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podczas sobotniej konwencji Solidarnej Polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma zapowiedzieć dalsze reformy sądownictwa. Eksperci spekulują, że może chodzić o zapowiadane już rok temu spłaszczanie struktury sądów - poprzez likwidację apelacji, albo sądów rejonowych - oraz wprowadzenie jednolitego stanowiska sędziego.

08.02.2020

Alienacja rodzicielska staje się plagą - MS analizuje zjawisko utrudniania kontaktów

Wymiar sprawiedliwości

Wzrasta liczba sporów o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Prawnicy i kuratorzy mówią o prawdziwej pladze i dodają, że na rodziców, którzy wykorzystują dzieci do rozgrywek, nie ma żadnego sposobu. Rozwiązaniem mogłaby być mediacja, ale na wczesnym etapie lub - w ocenie części z nich - zdecydowane kroki sędziów, aż po odebranie dziecka "alienatorowi". Problem dostrzega też resort sprawiedliwości.

08.02.2020

Nie będzie apelu w obronie Juszczyszyna - prezes Nawacki podarł uchwały

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziom Sądu Rejonowego w Olsztynie nie udało się w piątek uchwalić apelu do prezesa sądu o zaniechanie działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków. Maciej Nawacki zerwał zgromadzenie i podarł publicznie projekty proponowanych uchwał.

07.02.2020

TK później zajmie się uchwałą Sądu Najwyższego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie 25 lutego tylko 3 marca br Trybunał Konstytucyjny rozpoznana wniosek marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego między Sejmem, prezydentem a Sądem Najwyższym, w związku z uchwałą SN z 23 stycznia dotyczącą statusu sędziów powołanych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa.  

07.02.2020

Policjant - na żądanie - poda podstawę prawną wylegitymowania, czy zatrzymania

Policja

To jedna ze zmian, które wprowadza obowiązujące od piątku rozporządzenie. Co do zasady funkcjonariusz ma w takich sytuacjach podawać swoje imię, nazwisko i stopień oraz przyczynę podjęcia czynności. Będzie musiał też - co istotne - poinformować ustnie osobę, od której np. pobierał odciski linii papilarnych, o jej prawie do zażalenia.

07.02.2020

17 marca TK zajmie się tzw. ustawą dezubekizacyjną

Policja

Pytanie prawne w sprawie ustawy dotyczącej świadczeń emerytalnych dla byłych funkcjonariuszy i pracowników służb bezpieczeństwa PRL zostało skierowane do TK przez Sąd Okręgowy w Warszawie w końcu stycznia 2018 r.Trybunał rozpatrzy tę sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącą składu będzie prezes TK Julia Przyłębska.

06.02.2020

Nowelizacja dyscyplinująca sędziów już w Dzienniku Ustaw

Wymiar sprawiedliwości

Zaledwie dwa dni po podpisaniu przez prezydenta, opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. Ma wejść w życie po siedmiu dniach od publikacji. Wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów m.in. za kwestionowanie statusu "nowych" powołanych z udziałem obecnej KRS.

06.02.2020

Sędziowie zastępują Juszczyszyna, ale nie uznają jego zawieszenia 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego sędzia Paweł Juszczyszyn nie rozpatrywał spraw wyznaczonych na czwartek w olsztyńskim Sądzie Rejonowym. Zastąpili go inni, wylosowani sędziowie, którzy jednak zaznaczali, że zgodnie z uchwałą SN Izba Dyscyplinarna nie była uprawniona do zawieszenia Juszczyszyna.

06.02.2020

Publikacje o prawie autorskim wyróżnione w konkursie Magazynu Literackiego Książki

Prawo cywilne Wydarzenia

Książka „Ilustrowane prawo autorskie” prof. Ryszarda Markiewicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego została wyróżniona w najnowszej edycji konkursu Magazynu Literackiego Książki. Natomiast tytuł książki stycznia 2020 r. otrzymała w tym konkursie publikacja „Rozrywki XXI wieku a prawo własności intelektualnej” prof. Katarzyny Grzybczyk z Uniwersytetu Śląskiego.

06.02.2020

Prokuratura nie zajmie się wyborami do Rady Ławniczej SN

Wymiar sprawiedliwości

W ocenie grupy ławników podczas majowych wyborów mogło dojść do szeregu nieprawidłowości, m.in. celowego zniszczenia lub ukrywania kart wyborczych. Prokuratura Rejonowa Śródmieście-Północ odmówiła jednak wszczęcia dochodzenia - jak ustaliło Prawo.pl. Uzasadniła to brakiem znamion czynu zabronionego. Zawiadamiający zapowiadają zażalenie.

06.02.2020
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski