Małą nowelę prawa autorskiego, która wydłuża do 70 lat ochronę praw do artystycznych wykonań...
PAP
15.05.2015
Za więcej niż dotychczas organizacji rolniczych budżet zapłaci składki członkowskie w unijnych...
PAP
15.05.2015
Sejm znowelizował w piątek ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która ma zrównać...
PAP
15.05.2015
Wprowadzenie nowego systemu ochrony instytucjonalnej, w ramach którego będą mogły się zrzeszać...
PAP
15.05.2015
Nagrywanie prac członków komisji wyborczych, klasyfikowanie głosów nieważnych oraz wprowadzenie...
PAP
15.05.2015
Znany polski prawnik Krzysztof O. został skazany w piątek przez sąd w Soedertoern pod Sztokholmem...
PAP
15.05.2015
Znaczny stopień skomplikowania spraw w Sądzie Najwyższym często wynika ze złej jakości tworzonego...
PAP
15.05.2015
Cztery senackie komisje na wspólnym posiedzeniu w czwartek po południu zarekomendowały Senatowi...
PAP
15.05.2015
Internet rzeczy bezpieczeństwo smart city to główny temat rozpoczętej w czwartek kolejnej...
Krzysztof Sobczak
15.05.2015
Uregulowanie dostępu do wykonywania zawodu dziennikarza pozwoliłoby podnieść jego jakość, jednak...
PAP
15.05.2015
5-letnie kadencje na stanowiskach prezesów izb Sądu Najwyższego i zapis, w myśl którego prezesem...
PAP
15.05.2015
Od lat obowiązuje tzw. zasada dyskontynuacji, która zakłada, że w nowej kadencji Sejmu stare...
Krzysztof Sobczak
15.05.2015
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zdecydowaną walkę cwanym prawnikom, którzy pod...
PAP
15.05.2015
Rynek
Jeśli kandydujący na stanowisko sędziego asystent zmieni miejsce pracy, w jego ocenie może...
Krzysztof Sobczak
15.05.2015
Prokurator generalny Andrzej Seremet zabiega o 5 mln zł na 100 etatów dla analityków i asystentów...
Krzysztof Sobczak
15.05.2015
Sąd Najwyższy uchylił w czwartek wyrok Sądu Apelacyjnego, korzystny dla frankowiczów. Powodem było...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.05.2015
Przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka - ojciec lub matka - mogą udzielić pełnomocnictwa do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.05.2015
Ok. 300 tys. osób miesięcznie korzysta z europejskiego portalu e-Sprawiedliwość. Na 30 tys. stron w...
Krzysztof Sobczak
14.05.2015
Rynek
Sejmowa komisja infrastruktury powołała w czwartek podkomisję do rozpatrzenia poselskiego projektu...
PAP
14.05.2015
Cyberbezpieczeństwo oraz możliwości współpracy w tym zakresie pomiędzy Polską i USA były jednym z...
Krzysztof Sobczak
14.05.2015
Duże firmy będą musiały od 2017 r. na mocy przepisów UE raportować także dane pozafinansowe, dot....
PAP
14.05.2015
130 mln zł kosztował nowy, otwarty w czwartek budynek Sądu Okręgowego w Poznaniu. W gmachu...
PAP
14.05.2015
Czekają nas rewolucyjne zmiany związane z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych...
PAP
14.05.2015
Sejm skierował w czwartek projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych...
PAP
14.05.2015
Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego w Europie przyniesie realną zmianę w codziennym życiu...
PAP
14.05.2015
Nowe przepisy zmieniają zasady przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych. Nakładają również na...
Adam Bochentyn
14.05.2015
Sejm skierował w czwartek do dalszych prac projekt ustawy łączącej Wojskową Agencję Mieszkaniową z...
PAP
14.05.2015
Trudno sobie dziś wyobrazić stosowanie i wykładnię ustawy VAT bez znajomości orzecznictwa...
Rafał Bujalski
14.05.2015
Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej...
PAP
14.05.2015
Rosną należności z tytułu kar za przejazdy komunikacją bez ważnego biletu. Długi z tego tytułu...
Monika Sewastianowicz
14.05.2015