Jak podkreślano, celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału wymiaru sprawiedliwości poprzez rozwój komunikacji z użytkownikami wymiaru sprawiedliwości oraz wzrost poziomu wiedzy ogólnej, specjalistycznej i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania sądami i sprawami. - Dla Ministra Sprawiedliwości to powinność, by dzisiaj być tutaj z Państwem i dokonać swoistego podsumowania tego pilotażowego projektu, który ma na celu podnoszenie sprawności sądownictwa – powiedział Minister Cezary Grabarczyk podczas tej międzynarodowej konferencji.
Minister podkreślił także, że władza sądownicza, tak jak każda konstytucyjna władza ma przede wszystkim służyć obywatelom, a służyć będzie mogła tym skuteczniej im większy będzie miała autorytet. „- ak podnosić autorytet - usprawniając działanie, a jak usprawniać działanie - skutecznie zarządzać czasem i efektywniej kształtować koszty postępowań – mówił Cezary Grabarczyk.
Jak podkreślali uczestnicy konferencji, nawiązana w projekcie współpraca 60 polskich sądów z sądami w Holandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech stanowi istotny wkład w określenie i rozpowszechnianie wzorcowych rozwiązań służących poprawie sprawności wymiaru sprawiedliwości, przyjmowanych przez różne systemy sądownicze. Relacje, jakie powstały w wyniku kontaktów międzynarodowych wzmacniają zasadę wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, stanowiąc niezbędny element europejskiej wartości dodanej.
- Ten projekt to przykład dobrej europejskiej współpracy. Jesteśmy członkiem wielkiej europejskiej wspólnoty i chętnie korzystamy z dobrych praktyk, które ukształtowały się na gruncie systemów tych państw, które podjęły z nami współpracę – zaznaczył podczas wystąpienia minister Cezary Grabarczyk.