Nowe przepisy przyznające ministrowi uprawnienie do wnoszenia „nad-
zwyczajnych" kasacji (nieograniczonych terminem) obowiązują niespełna dwa tygodnie (od 27 listopada).
Czytaj: Ustawa podpisana, minister może wnosić kasacje karne>>>

– Tylko w jednym piśmie zakwestionowano postanowienie sądu wydane w następstwie rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wszczę -
cia postępowania przygotowawczego – informuje „Rzeczpospolitą" Patrycja Loose, rzecznik resortu. Poza tym pismem wnioski pochodziły od osób prawomocnie skazanych za różne przestępstwa, m.in. zabójstwo, oszustwo, uszkodzenie mienia.

Źródło: Rzeczpospolita