Przepisy znowelizowanej ustawy pierwotnie miały wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Projektowane regulacje przewidywały wdrożenie Systemu Rejestrów Państwowych, na który składają się m.in. rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych i Rejestr Stanu Cywilnego. Zdaniem ministra spraw wewnętrznych, zarówno rozmiar, jak i charakter przedsięwzięcia, czyli wdrożenie ww. systemów rejestrowych w 2479 gminach w Polsce, upoważniają do przesunięcia terminu wejścia w życie nowych przepisów na 1 marca 2015 r.
Jak poinformowano po posiedzeniu rządu, dodatkowy czas pozwoli zweryfikować pracę nowych systemów, przygotować urzędników do obsługi rejestrów oraz wprowadzić zmiany w organizacji pracy urzędów. Przesunięcie terminu jest odpowiedzią na postulaty gmin, które o to wydłużenie wnioskowały.  - Przedłużenie terminu obowiązywania nowych rozwiązań pozwoli zapewnić bezpieczne uruchomienie nowych systemów, bez negatywnych skutków dla obsługi obywateli – czytamy w rządowym komunikacie .

Czytaj: Od stycznia w nowych dowodach nie będzie adresu>>>