Przychody z produkcji wina przez rolników, których produkcja jest mniejsza niż 100 hektolitrów,...
Jolanta Mazur
25.06.2011
Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca br. rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu udostępniania...
Krzysztof Sobczak
25.06.2011
Prywatni inwestorzy chętnie wesprą samorządowców w realizacji nowych zadań nałożonych gminom przez...
Krzysztof Sobczak
25.06.2011
Udziałem w Life Festival w Oświęcimiu 18 czerwca br. Amnesty International rozpoczęła letnią akcję...
Krzysztof Sobczak
25.06.2011
Do wielu pomyłek sędziowskich dochodzi na skutek przepracowania i nadmiernej liczby spraw, jakie...
Krzysztof Sobczak
24.06.2011
W ciągu miesiąca od dnia 17 czerwca 2011 r. do Prezesów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Łodzi można...
Kowalski Wojciech
24.06.2011
Rynek
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji poszukuje sędziów sądów rejonowych i okręgowych...
Krzysztof Sobczak
24.06.2011
Prawnicy
Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do dalszego...
Krzysztof Sobczak
24.06.2011
Komisja Europejska chce wprowadzić europejską legitymację zawodową, która ułatwiłaby pracownikom...
Lex/Lex
24.06.2011
Wolters Kluwer Polska zaprasza na prezentację wyników dziesiątej edycji badania opinii prawników na...
Jacek Górski/PSP
24.06.2011
Rynek
Osiągnięcie porozumienia między ministrami finansów a PE ws. pakietu sześciu legislacji...
Lex/Lex
24.06.2011
Podmioty świadczące na terytorium kraju wyłącznie usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu...
Michał Malinowski
24.06.2011
Przywódcy UE wezwali w piątek Komisję Europejską, by do września przygotowała mechanizm pozwalający...
Lex/Lex
24.06.2011
Wchodząca w życie 1 lipca br. ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i...
Jacek Górski/PSP
24.06.2011
W kilkudziesięciu miastach w całej Polsce działacze NSZZ "Solidarność" zbierali w tym tygodniu...
Lex/Lex
24.06.2011
Sprawa zatrudniania i zwalniania urzędników jest wyłączną kompetencją wójta. Rada nie ma uprawnień...
Krzysztof Sobczak
24.06.2011
Do krakowskiego sądu wpłynęły dwa kolejne pozwy zbiorowe. Jeden złożyli mieszkańcy gminy Skawina w...
Lex/Lex
24.06.2011
Duma Państwowa, izba niższa parlamentu Rosji, już w przyszłym tygodniu zajmie się projektem ustawy,...
Lex/Lex
24.06.2011
Nowe zasady ochrony więźniów wymagających specjalnego nadzoru przynoszą pożądane efekty - tak...
Krzysztof Sobczak
24.06.2011
KE kolejny raz pokazała determinację w zwalczaniu antykonkurencyjnych praktyk stosowanych przez...
Jacek Górski/PSP
24.06.2011
Użycie przymusu bezpośredniego wobec pacjenta chorego psychicznie musi być odnotowane w...
Krzysztof Sobczak
24.06.2011
Rząd chce skrócić okres przechowywania dokumentów potwierdzających zapłacenie składek na...
Krzysztof Sobczak
24.06.2011
Fundusze emerytalne w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału muszą informować Komisję Nadzoru...
Krzysztof Sobczak
24.06.2011
PE przyjął przepisy zwiększające prawa konsumentów robiących zakupy w sieci. Klienci będą mieli 14...
Lex/Lex
24.06.2011
Oskarżonemu bijącemu żonę i jeżdżącemu po pijanemu dwa razy, wbrew prawu sądy umorzyły...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.06.2011
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w...
Krzysztof Sobczak
24.06.2011
Rada Ministrów przyjęła 22 czerwca br. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie...
Krzysztof Sobczak
24.06.2011
Skoro ustawodawca definiując w art. 1a pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i...
Anna Dudrewicz
24.06.2011
Usługa polegająca na przeprowadzaniu egzaminów kwalifikacyjnych stwierdzających posiadanie...
Jolanta Mazur
24.06.2011
Trzech na czterech Europejczyków akceptuje fakt, że ujawnianie danych osobowych jest częścią...
Krzysztof Sobczak
24.06.2011