Stanowczo sprzeciwiamy się ingerowaniu przez polityków w niezależność finansową władzy sądowniczej....
Krzysztof Sobczak
21.11.2011
Z ponad 2 tys. pozwów o stosowanie przez sklepy internetowe w regulaminach klauzul niedozwolonych...
Krzysztof Sobczak
21.11.2011
Rynek
Braku nominacji na ministra nie odbieram jako dowodu na brak zaufania do mnie - powiedział w...
Krzysztof Sobczak
21.11.2011
Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan, została przyjęta w...
Krzysztof Sobczak
21.11.2011
Prawnicy
Zawężenie kategorii postępowań karnych, jakie nie mogą być prowadzone przeciwko kandydatom na...
Lex/Lex
21.11.2011
Są kraje, w tym bardzo demokratyczne, gdzie nie można wykonać zagranicznego wyroku arbitrażowego...
Krzysztof Sobczak
21.11.2011
Prawnicy
W 80 proc. lokali wyborczych, które skontrolował RPO, a które miały być przystosowane do potrzeb...
Lex/Lex
21.11.2011
Obowiązują już nowe, znacznie surowsze dla lokatorów, zasady eksmisji z mieszkań. To skutek...
Krzysztof Sobczak
21.11.2011
Rynek
MSWiA zostało już formalnie podzielone na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) oraz Ministerstwo...
Lex/Lex
21.11.2011
Miasto Kędzierzyn-Koźle zostało ukarane przez UOKiK za to, że mimo wyroku sądu spółka Miejskie...
Patryk Ciurak
21.11.2011
Wzrost składki rentowej i wprowadzenie podatku od kopalin jest możliwe już w przyszłym roku, a...
Lex/Lex
21.11.2011
Skoro doręczenie decyzji nastąpiło w toku trwania postępowania wywołanego wniesieniem skargi na...
Lex/Lex
21.11.2011
Rząd przygotował założenia do projektu ustawy o wdrożeniu systemu elektronicznej wymiany informacji...
Lex/Lex
21.11.2011
Migranci o nieuregulowanym statusie prawnym powinni mieć na terenie UE dostęp do koniecznej opieki...
Lex/Lex
21.11.2011
Sejm najprawdopodobniej powoła nadzwyczajną komisję ds. zmian w kodyfikacjach. Na jej czele miałby...
Krzysztof Sobczak
21.11.2011
Jako przewodniczący kościelnej komisji konkordatowej deklaruję wolę dialogu z rządem na temat...
Lex/Lex
21.11.2011
Prawnicy na polecenie władz państwowych pracowali nad propozycjami zmian w prawie Rosji, które...
Lex/Lex
21.11.2011
Rolnicy i inne podmioty, które nie są przedsiębiorcami nie muszą zawierać umowy o pracę z osobami,...
Lex/Lex
21.11.2011
Można się domyślać, że podejmowane przez Rosję przygotowania do rehabilitacji ofiar Katynia nie są...
Lex/Lex
21.11.2011
4 grudnia zacznie w Polsce obowiązywać pakiet trzech unijnych rozporządzeń regulujących zasady...
Lex/Lex
21.11.2011
Mimo elektronizacji urzędów nie zmniejszyła się liczba dokumentacji papierowej, co więcej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.11.2011
We wtorek rząd będzie pracował nad projektem ustawy tzw. okołobudżetowej, która przewiduje m.in....
Lex/Lex
21.11.2011
Z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego można domagać się nie tylko wypłaty zadośćuczynienia,...
Lex/Lex
21.11.2011
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz zwróciła się do Biura Analiz Sejmowych o ekspertyzę w sprawie obecności...
Lex/Lex
21.11.2011
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Komitetu...
Anna Stańczuk
21.11.2011
Klub SLD złożył w poniedziałek w Sejmie projekt zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej....
Krzysztof Sobczak
21.11.2011
Od 1 stycznia 2012 r. informacja o środkach zgromadzonych na IKE i IKZE będzie wydawana na nowych...
Lex/Lex
21.11.2011
Takie rozwiązania jak: e-sądy, nadzór pracy sędziów, profesjonalizacja zarządzania sądami i...
Krzysztof Sobczak
21.11.2011
Zmowy cenowe są nielegalne. Dotkliwych sankcji finansowych możesz uniknąć, przyznaj się dobrowolnie...
Krzysztof Sobczak
21.11.2011
Słowo filantropia jest różnie rozumiane. Dla części osób kojarzy się ze staroświeckimi balami...
Krzysztof Sobczak
20.11.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski