Z dniem 1 marca 2007 r. radca prawny Piotr Zimmerman dołączył do grona doradców kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Piotr Zimmerman specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Jest członkiem Zespołu Upadłości i Restrukturyzacji, którym kieruje radca prawny, wspólnik Michał Barłowski.

Piotr Zimmerman ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 1995 oraz aplikację sądową w 1997.
W latach 1997-2006 pełnił urząd sędziego. W latach 1997-1999 orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Szczecinie, w sprawach prowadzonych w trybie postępowania nieprocesowego.
W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. Był autorem pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności art 172 prawa upadłościowego z 1934r. z Konstytucją, odpowiedź, na które stała się podstawą do całkowitej zmiany tego uregulowania w nowym prawie upadłościowym i naprawczym.
W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcje sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale.
W 2005 roku jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. zniesienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz utworzenia w to miejsce Sądów Rejonowych dla m.st. Warszawy, dla Warszawy Woli oraz Warszawy Żoliborza, przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce.
W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. Prowadzi działalność dydaktyczną. Wykładał prawo upadłościowe i naprawcze na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadził szkolenia dla syndyków, zarządców i nadzorców sądowych, aplikantów sądowych, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i w Szczecinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Najwyższej Izby Kontroli, BCC, PKO BP i innych.
Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego.
Jest autorem "Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego", który ukaże się w roku 2007.
Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.