Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła 22 marca 2007 r. uchwałę w której poparła stanowisko wyrażone w: „Uchwale Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego” i solidarnie łączy się w dążeniu do wyeliminowania z życia publicznego zagrożeń dla demokratycznego państwa prawa.
W szczególności podziela zastrzeżenia i wątpliwości, co do rozwiązań przyjętych w obecnie obowiązującej ustawie lustracyjnej.

Źródło - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego