Rozmowa o konsolidacji, fuzjach i przejęciach na rynku usług doradczych.

Klient a fuzja