Trwa rekrutacja na wyższe uczelnie i z zberanych danych wynika, że popularność prawa nie maleje. Do...
Krzysztof Sobczak
16.07.2013
Rynek
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 11 lipca br. uznał, iż nieudzielenie przez policję...
Katarzyna Warecka
16.07.2013
Nie spełnia wymogu konstytucyjności nowy przepis ustawy przyznający Prezydentowi RP kompetencję do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.07.2013
Sejm przełożył do kolejnego posiedzenia głosowanie ws. odrzucenia poselskiego projektu ustawy...
Monika Sewastianowicz
16.07.2013
Komisja Europejska chce zapobiegać uzależnieniu instytucji publicznych od jednego dostawcy...
Krzysztof Sobczak
16.07.2013
Brytyjska Izba Lordów zatwierdziła w poniedziałek projekt ustawy o małżeństwach homoseksualnych,...
PAP
15.07.2013
W postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawach o wykroczenia w charakterze pełnomocników obok...
Krzysztof Sobczak
15.07.2013
Rząd zajmie się we wtorek przygotowanym przez resort gospodarki projektem założeń do projektu...
Krzysztof Sobczak
15.07.2013
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził w wyroku z 12 lipca br, że sąd I instancji popełnił dwa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2013
Minister rolnictwa Stanisław Kalemba uważa, że po odrzuceniu przez Sejm projektu ustawy...
PAP
15.07.2013
Wewnętrzne postępowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie potwierdziło zarzutów lubelskiego...
PAP
15.07.2013
Naczelnik wydziału ruchu drogowego policji w Toruniu złożył w poniedziałek wniosek o odejście ze...
PAP
15.07.2013
Umorzono dochodzenie w sprawie najścia w lutym tego roku grupy zamaskowanych osób na wykład...
PAP
15.07.2013
W całej Wielkiej Brytanii od poniedziałku obowiązuje maksymalny limit zapomóg i świadczeń...
PAP
15.07.2013
Warszawska prokuratura rejonowa umorzyła dochodzenie dotyczące wypowiedzi prof. Krzysztofa...
PAP
15.07.2013
6 sierpnia przed katowickim sądem okręgowym ma ruszyć największy proces dotyczący korupcji w...
PAP
15.07.2013
Odrzucenie przez polski Sejm projektu ustawy dopuszczającej ubój rytualny jest nie do przyjęcia -...
PAP
15.07.2013
W niedzielę w Sejmie - z inicjatywy marszałek Ewy Kopacz - odbędzie się debata na temat zasad...
PAP
15.07.2013
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wprowadziło możliwość rejestrowania doręczenia pism...
Krzysztof Sobczak
15.07.2013
Do kancelarii PwC Legal dołączyła Beata Binek, która jest radcą prawnym i będzie odpowiadać za...
Krzysztof Sobczak
15.07.2013
Prawnicy
Sąd nie zezwoli na dostęp do zabezpieczonych dowodów jeszcze przed wszczęciem postępowania, po to...
Krzysztof Sobczak
15.07.2013
Według NIK nie sprawdziły się zmiany wprowadzone w 2010 r. w Niebieskiej Karcie - zasadach...
PAP
15.07.2013
Sejm odrzucił senackie poprawki do ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Radcowie prawni i...
Monika Sewastianowicz
15.07.2013
Przeprowadzenie likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej jest przedmiotem opodatkowania...
Rafał Bujalski
15.07.2013
Wniesiony właśnie do Sejmu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego projekt nowej ustawy o...
Krzysztof Sobczak
15.07.2013
Sejm podtrzymał w piątek weto prezydenta do obywatelskiej ustawy o sądach przywracającej stan...
Tumidalski Wojciech
15.07.2013
Naczelna Rada Adwokacka będzie nadal prowadziła działania przeciwko nowelizacji art. 82 w całym...
Krzysztof Sobczak
15.07.2013
Dział doradztwa podatkowego PwC liczy łącznie ponad 450 osób. Jako ciekawostkę mogę podać, że...
Krzysztof Sobczak
15.07.2013
Rynek
Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy powód, który wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu...
Monika Sewastianowicz
15.07.2013
Zawsze się stosujemy do uchwał sądowych, nawet jeżeli w naszym przekonaniu one nie reprezentują,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2013