Opis stanowisk i zakres czynności pracowników Ministerstwa Finansów niższego szczebla - nie są...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.03.2014
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów napływa coraz więcej skarg na nieuczciwych sprzedawców...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.03.2014
Już w środę odbędzie się głosowanie Parlamentu Europejskiego nad stanowiskiem w sprawie reformy...
Krzysztof Sobczak
11.03.2014
W przypadku stosowania innych niż areszt środków przymusu obecność oskarżonego na rozprawie nie...
Krzysztof Sobczak
11.03.2014
W czwartek 13 marca odbędzie się w Warszawie uroczystość wręczenia Kryształowych Serc radcom...
Krzysztof Sobczak
10.03.2014
Prawnicy
Senacki projekt uzupełnienia nowelizacji k.p.k. zakłada wzmocnienie zasady kontradyktoryjności i...
Krzysztof Sobczak
10.03.2014
W ponownym procesie o odszkodowanie dla b. prezesa WNT Bogusława Seredyńskiego w poniedziałek...
PAP
10.03.2014
Kiedy pod koniec lutego Uganda zaostrzyła przepisy przeciwko związkom homoseksualnym, spadło na nią...
PAP
10.03.2014
Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną...
Krzysztof Sobczak
10.03.2014
Pełnomocnik Mariusza T. skierował w poniedziałek do sądu wniosek o dostarczenie mu odpisu...
PAP
10.03.2014
Od czerwca polskie firmy będą musiały stosować przepisy unijnej dyrektywy dotyczące praw...
PAP
10.03.2014
150 mln zł kosztować ma budowa nowego gmachu dla Sądów Rejonowych dla Łodzi Widzewa i Łodzi...
PAP
10.03.2014
O wyłudzenie ponad 1 mln zł od blisko 12 tys. osób oskarżyła ostrołęcka prokuratura właściciela...
PAP
10.03.2014
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ogłosił początek konsultacji standardów technicznych (RTS)...
Małgorzata Jastrzębska
10.03.2014
W poniedziałek wchodzi w życie nowela ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nakłada ona na...
PAP
10.03.2014
Automatyczne przedłużanie umowy na kolejny okres bez pytania konsumenta o zgodę to praktyka...
Krzysztof Sobczak
10.03.2014
Na trzy lata może trafić do więzienia zarządca cmentarza w Ostrowie Wielkopolskim, który w...
PAP
10.03.2014
Międzynarodowa kancelaria prawna Eversheds podpisała umowę o świadczenie kompleksowej obsługi...
10.03.2014
Rynek
Uzależnienie wielkości limitu na dodatkowe opłaty za pożyczanie pieniędzy od czasu trwania takich...
Krzysztof Sobczak
10.03.2014
Już nie 100 tys. zł, ale 500 tys. zł nawiązki będzie mógł orzec sąd w postępowaniu karnym. Prce nad...
Krzysztof Sobczak
10.03.2014
W 2013 roku fotoradary zarejestrowały więcej wykroczeń niż w 2012 r. Jednak stawianie kolejnych...
Krzysztof Sobczak
10.03.2014
Komornik Sebastian Sz. zajmował nieruchomości i sprzedawał je za bezcen. A prokurator Dariusz P....
PAP
10.03.2014
To bardzo zobowiązujące stanowisko. Nie mam jednak temperamentu rewolucjonisty. Uważam, że funkcja...
Krzysztof Sobczak
10.03.2014
Prawnicy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.03.2014
Blisko tysiąc procedur jest już w LEX Navigator Postępowanie Cywilne. Ponad 200 z nich zostało...
Krzysztof Sobczak
10.03.2014
O interesy wierzycieli z listów zastawnych w postępowaniu upadłościowym ma zadbać kurator. Pomysł...
Monika Sewastianowicz
10.03.2014
Prawo dotyczące nierównego traktowania nie daje ofiarom takich praktyk odpowiednich narzędzi...
Krzysztof Sobczak
10.03.2014
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 4 marca uznał, iż odmowa przyznania związkowi...
Katarzyna Warecka
10.03.2014
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z...
Katarzyna Warecka
09.03.2014
Potrzebne jest jak najszybsze urealnienie, czyli podwyższenie stawek adwokackich - apeluje do...
Krzysztof Sobczak
09.03.2014