Prezes UOKiK zleciła wszczęcie postępowania przeciwko Yves Rocher Polska w czerwcu 2012 roku. W jego trakcie stwierdzono, że na stronie internetowej sklepu oraz w przesyłanych do klientów potwierdzeniach zawarcia umowy kupna-sprzedaży brakuje niezbędnych informacji m.in. o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni, o terminie dostawy, miejscu i sposobie składania reklamacji oraz organie, który spółkę zarejestrował.
Tymczasem, zgodnie z prawem, przedsiębiorca ma obowiązek podania rzetelnej i prawdziwej informacji dotyczącej zarówno  oferty handlowej jak również przysługujących konsumentowi praw. Obowiązkowo każdy przedsiębiorca sprzedający produkty w internecie musi poinformować konsumenta np. o możliwości odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 10 dni bez podania przyczyn, czy sposobie składania reklamacji. Zdaniem Urzędu, brak takich danych może utrudnić konsumentowi korzystanie z przysługujących mu praw.
Yves Rocher Polska zobowiązała się do usunięcia wszystkich kwestionowanych przez Prezes UOKiK praktyk.
Yves Rocher Polska to firma kosmetyczna, która sprzedaje swoje produkty w sklepach tradycyjnych oraz on-line.

Źródło: UOKiK